สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

grphicnew.jpg

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค  ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์  เช่น  การวาดรูปแบบ Digital Paint  การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิค ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
- การใช้โปรแกรมMicrosoft, Adobe 
- ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
- ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
- กราฟิกแอนนิเมชั่น
- หลักการถ่ายภาพ
- การออกแบบภาพ 2มิติ และ3มิติ
- การตัดต่อดิจิตอล
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

โอกาสความก้าวหน้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะดิจิทัลมีเดีย 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาชีพที่รองรับ
- ครีเอทีฟ
- นักออกแบบ
- นักกราฟิก อารต์
- นักกราฟิก ดีไซเนอร์
- ครู อาจารย์
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: [email protected]

ผู้เข้าเยี่ยมชม

453764
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
51
108
1888
450532
4268
5100
453764

Your IP: 172.70.116.172
Sun, 19 May 2024 08:34:45 +0000

Search