บริการสารสนเทศ

 

iteachers

ห้องสมุดออนไลน์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ประกันคุณภาพ

งบทดลองประจำเดือน

ศูนย์กำลังคนอาชีว

ยุวชนประกันภัย

นิเทศออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากงานบุคลากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการสาขาการตลาด รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากงานบุคลากร เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากงานบุคลากร เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องการรับใบประกาศนียบัตร รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

 

สาขาที่เปิดสอน

 
เพราะการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: surinvc_32000@hotmail.com

map

Search