วันที่ 09-05-2022   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพปราสาท และคณะเป็นประธานกรรมการประเมิน ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-05-2022   เข้าชมแล้ว 6 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดีประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด

วันที่ 09-05-2022   เข้าชมแล้ว 4 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม “ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” จาก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้ขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564) ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร ์ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-05-2022   เข้าชมแล้ว 5 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-05-2022   เข้าชมแล้ว 4 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-05-2022   เข้าชมแล้ว 5 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) ณ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา โดยประกอบไปด้วย หลักสูตรการทำโดนัท หลักสูตรเครื่องดื่มสมุนไพร และหลักสูตรการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล จำนวน 75 ชั่วโมง ผู้เรียนจำนวน 122 คน ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2565 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-03-2022   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-03-2022   เข้าชมแล้ว 47 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมงานประชุมติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ณ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มจังหวัดต้นแบบรักษามาตรฐานเพื่อก้าวสู่ระดับเพชร ปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย วิทย์ดำรง ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-03-2022   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “คริสต์มาส” ประจำปี 2564 โดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 46 ครั้ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมาหลวงราชสาริณีสิริพัชมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียน เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 56 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุกกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการบูรณาการเรียน การสอนของทุกสาขาวิชาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์ และมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมียอดจำหน่ายกว่า 17,000 ปอนด์ ในระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 39 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมงานเลี้ยงอาหารช้างและต้อนรับช้าง ที่จะเข้ามาร่วมการแสดงช้างประจำปี 2564 ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ 23- 24 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานพระยสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาคหกรรม หลักสูตรเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 3 จำนวน 32 ชั่วโมง ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. และปวส. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมและเสริมสร้างรายได้ โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ลานเวทีการแสดง สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงาน 61 ปี มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานพระยสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-02-2022   เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา ศธ.บำเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-01-2022   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 67 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 66 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดย ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 โดยมียอดบริจาคเป็นเงินจำนวน 569,940 บาท รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 57 ครั้ง

นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งภายในอาคาร ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น อวท. และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 58 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 25564 ณ อาคาร 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนระดับ ปวช. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 25564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 25 ตุลาคม 25564 ณ ลานราชา นุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคน้ำดื่ม “อิ่มบุญ” ให้กับโรงพยาบาลสนามวัคซีน สุรินทร์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ (เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์) อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Show & Share) ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธี “เกษียณ เกษมศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 คุณครูธวัชชัย รัฐสมุทร นายวิษณุ บุปผาเกษรในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมนา “การเปิดประเทศตามโครงการ Travel Bubble ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-กัมพูชา)” โดยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองสุรินทร์ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับผลงานระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับงานครูที่ปรึกษา ร่วมชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้อง 322 อาคาร 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการผลิตคลิปการสอนแบบ INTERACTIVE ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้สมรรถนะข้ามสายงาน โดยได้รับเกียรติจากครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ณ ห้อง 531 , 532 , 533 , 541 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชนและการให้คำปรึกษา ผ่านระบบ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์ จิตแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 49 ครั้ง

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น ภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายโยธิน บุญยงค์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบริหาร งานคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น และนายสุระชาติ โสดาจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกลอน รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

นายทวี เวียนไธสง นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ และพันตำรวจตรีธนพล ยอดกัญหา สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ และคณะมอบเงินผ้าป่าการศึกษา จำนวน 102,040 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดย ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา (ชั้นล่าง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ณ บ้านตะเคียน ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานโครงการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานโครงการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 332 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ การจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์และการเขียนแผนธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน บริจาคน้ำดื่ม "อิ่มบุญ" ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม "ปราสาทรวมใจรักษ์" อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนองทนง ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน บริจาคน้ำดื่ม “อิ่มบุญ” ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม “ปราสาทรวมใจรักษ์” อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนองทนง ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู ร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บริจาคน้ำดื่ม “อิ่มบุญ” จำนวน 60 แพ๊ค ให้กับโครงการสุรินทร์ร่วมใจปันสุข โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2022   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix Ii Center) ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนประจำจังหวัดสุรินทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 322 อาคาร 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 38 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทบุคคลและประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคล หรือคณะบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานอนุกรรมการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธียกเสาเอก อาคาร 4 ชั้น และ อาคารศูนย์วิทยบริการใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครูทุกแผนกวิชา ร่วมการประชุมตามโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภายใต้หลักสูตรโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 52 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “มีแล้วแบ่งปัน” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรืองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู ร่วมการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณากลั่งกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนระดับชั้น ปวช. ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ของกระทรวงศึกษาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2021   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเรียนปริญญาตรีสายเทคโนโลยี สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยระบบออนไลน์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 322 อาคาร 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 52 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับการวัดชุดนักศึกษา และรับอุปกรณ์การแต่งกาย พร้อมทั้งพบครูที่ปรึกษาประจำห้องก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิทยากรจากครูในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 52 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูอัตติพร ศรีพันธ์ , ครูสมเกียรติ เฉลยอาจ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ครูชื่นนภา ชุติพงษ์ แผนกวิชาการตลาด ครูเขมจิรา จันทร์ลออ แผนกวิชาการท่องเที่ยว ครูกันยารัตน์ พรมพิลา แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และครูวัชรกิติ แสงสุวรรณ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแห่นงครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา (ชั้นล่าง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมแบบออนไลน์โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ บริษัท Tang และ Hainan College of Economics and Business ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูปภารัช บุญยืน ครูผดุงรัตน์ มีสังเกตุ ครูสิทธิพงษ์ ขันยาว ครูกันตยา เลิศอรุนรัตน์ และครูศรีสุภา แจ่มใส ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแห่นงครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา (ชั้นล่าง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2021   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 105 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้วยกลไกการประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 87 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัต ปัจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 61 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน “สานใจ สายสัมพันธ์ อาชีวศึกษา 63” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 54 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 พร้อมทั้งกล่าวโอวาทแด่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีแนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ และกิจกรรมขอขมา อำลาครู ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 54 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดและเผยแพร่โครงการพัฒนาทักษะวิิชาชีพ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาโครงการและรายวิชาโครงงาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 49 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวส. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว “สุดยอดมัคคุเทศก์” (Tour Guiding Skill Conterst) ระดับปวส. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับปวช. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ประเภททีม ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 54 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 วอศ.เกมส์ กิจกรรมดนตรีและกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๘ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกล่าวประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 63 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๘ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานได้แก่นายเอกรินทร์ ปิยังคะบุตร นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และนายศิวนาถ สุธารส นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เป็นประธานการประเมิน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 67 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ” ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 831 อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 50 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและ พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปีการศึกษา 2563 ของชมรมลูกเสือ วิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง อ.เมือง จ.สุรินทร รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 46 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำ สาขาวิชาการตลาด โดยได้รับเกียรติจากนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 46 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรม Thank You Party แทนคำขอบคุณ นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมผลิตและจำหน่ายเค้กในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มอบรางวัลสุดยอดนักขายและจับฉลากมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมสั่งออเดอร์เค้ก ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 67 ครั้ง

แผนกการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมเบื้องต้นด้านทักษะของพนักงานบริการไวน์ Sommelier โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์เอกชัย อัครเดชเรืองศรี หัวหน้าสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 50 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-08-2021   เข้าชมแล้ว 51 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2563 ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 208 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ เข้าอบรมโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 119 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ครู เข้ารับโล่รางวัล “ พระพฤหัสบดี ” ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลการทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจากนายธนเดช นิลสระคู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน สกสค. อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 96 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหารเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ” ประจำปี 2563 ปีที่ 6 ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากนางรังสินี บุญทน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 75 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ ร่วมปรึกษาหารือปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมถูกต้องและทันสมัย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 95 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการบูรณาการเรียน การสอน ของทุกสาขาวิชาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพในระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-02-2021   เข้าชมแล้ว 75 ครั้ง

นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยติดตามตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นางสาวอริสา บุญคง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่3 แผนกวิชาการบัญชี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-02-2021   เข้าชมแล้ว 109 ครั้ง

นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรม "นุ่งผ้าไทยใส่บาตรบนหลังช้างและนั่งช้างชมเมืองสุรินทร์" ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ เวทีไผทสราญ สระน้ำวัดจุมพลสุทธาวาส อำเภแเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-02-2021   เข้าชมแล้ว 70 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่(ระบบสิทธิพิเศษโควคา) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-02-2021   เข้าชมแล้ว 66 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 831 อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-02-2021   เข้าชมแล้ว 76 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดโรงทานในงาน"เสาหลัก..เมืองสุรินทร์" ประจำปี 2563 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ได้แก่นายวินิจ ตั้นจัด และนายโกศล ธนูธรรมทัศน์ ครูผู้ทรงคุณค่า ได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2021   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ และครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่้วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม ในกิจกรรมการออกแบบและตัดชุดประจำชาติและแฟชั่นกิตติมศักดิ์ของเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากนานาประเทศ ในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับเกียรติออกแบบชุดให้กับเอกอัครราชทูตจากประเทศเยอรมันนีและกงสุลกิตติมศักดิ์ลิทัวเนีย โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมป็นประธานในพิธี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-01-2021   เข้าชมแล้ว 204 ครั้ง

นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และคณะครูร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2021   เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2021   เข้าชมแล้ว 93 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบของจังหวัดที่รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงานเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร บุคคล รณรงค์การแต่งกายผ้าไทยและการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ เวทีกลาง งานมหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 รายละเอียด

วันที่ 22-01-2021   เข้าชมแล้ว 90 ครั้ง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในพิธีเปิด "งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีรณงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 27-12-2020   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-12-2020   เข้าชมแล้ว 91 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C) ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2563 ขั้นความรู้สูง (R.A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด

วันที่ 27-12-2020   เข้าชมแล้ว 147 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมจำนวน 211 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายพรรษา ฉายกล้า ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก นายอรัญ สิงห์คำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกษ นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีษะเกษ และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-12-2020   เข้าชมแล้ว 73 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2563 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการ Day Camp เตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 90 ครั้ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับประกาศนียบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ และเครื่องหมาย“ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพวงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 78 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เข้ามอบสิ่งของบริจาคและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 72 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพวงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 84 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวคำสดุดีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 54 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 "การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking" การประเมินแผนการตลาดของผู้เรียนรายวิชาหลักการตลาด โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 56 ครั้ง

แผนวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การสอบภาคปฏิบัติอาหารอีสานท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2020   เข้าชมแล้ว 61 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็น Designerสู่มาตรฐานสากล โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2020   เข้าชมแล้ว 466 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่เค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2564 รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการสอบภาคปฏิบัติ งานครัวโรงแรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง Lunch ในธีม Chinese Restaurant ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 80 ครั้ง

แผนวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การสอบภาคปฏิบัติ ในนิทรรศการจัดจำหน่ายขนมไทยโบราณ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2 แผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 77 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรตจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 99 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธาน ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 85 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 55 ครั้ง

แผนกการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การสอบภาคปฏิบัติ งานครัวโรงแรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง Lunch ในธีม VAQUERO RESTAURANT “อาหารสไตล์อเมริกัน” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2020   เข้าชมแล้ว 77 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัด นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2020   เข้าชมแล้ว 65 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค "PLAY SAT GAME #1" ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงยิมเผ่าแผนและสนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2020   เข้าชมแล้ว 95 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดย ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์หู หลิน ผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาและห้องเรียนภาษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2020   เข้าชมแล้ว 86 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และพิธีมุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คุณครูนิภาวัลย์ ธรรมธราธาร คุณครูจวงจันทร์ เลิศอรุณรัตน์ คุณครูกัญจน์ลักษณ์ ธนกุลฉลองศรี และนายบุญยงค์ คงทน ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 รายละเอียด

วันที่ 24-11-2020   เข้าชมแล้ว 97 ครั้ง

ครู บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โค้ช 3Es ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-11-2020   เข้าชมแล้ว 120 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และเลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแบบออนไลน์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และดร.รุ่งทิวา สลากัน หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้อง 831 อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-11-2020   เข้าชมแล้ว 67 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางทัศนีย์ สุรินทรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-11-2020   เข้าชมแล้ว 99 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-11-2020   เข้าชมแล้ว 79 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรม “ตามรอยสุนทรภู่...ครูกวีศรีสุนทร” เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก และโครงการรักษ์..ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี และการประกวดชุดรีไซเคิล ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 76 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสองสี) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 93 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และกิจกรรมการประกวด Miss Perfect Angel SRVC , Mister SRVC ,นางฟ้าจำแลง และเต้น Cover Dance ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 91 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม อาชีวต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 โดยได้รับเกียรตวิทยากรจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ท.กิตติทัศน์ วงษ์ถาวร สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร.ต.อ.อุเทน เวทวิทยากิจ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และร.ต.อ.หญิงจุรีรัตน์ จันทร์มาลี รองสารวัตรศูนย์ยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 60 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากล - ไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นตัวแทนกล่าวรายงานและรับเกียรติบัตรฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล-ไทยสมัครเล่น จากสมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ เวทีมวยชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 64 ครั้ง

นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่น ในงาน "ภูมิปัญญาสุรินทร์ ศิลป์พื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์" (ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยทีมปะการันเจก จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 (ฝั่งพาวเวอร์บาย) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 63 ครั้ง

นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำครู บุคลากร ร่วมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It center) ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2563 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติจันทร์หอม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 52 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การใช้งาน MS Teams โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศีกษา โดยวิทยากรคณะครูจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์และแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 532 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 60 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำครูที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับ ชั้นปวส. แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน จำนวน 50 คน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ โชว์รูม บริษัทคุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “ พรหมแห่งศิษย์..ร้อยจิตรับขวัญ ” ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการองค์การอวท. นักเรียน นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 83 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2020   เข้าชมแล้ว 49 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2020   เข้าชมแล้ว 51 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2020   เข้าชมแล้ว 108 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการต่อยอดทักษะภาษาจีนเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้ทำความร่วมมือกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิวุฒิร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อระบบทวิวุฒิ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1 และ 2 และนำนักศึกษาเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับสูงขึ้นร่วมกับสถาบันขงจื๊อ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 8 -15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2020   เข้าชมแล้ว 69 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการรักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานในโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน และห้องแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2020   เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2020   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-11-2020   เข้าชมแล้ว 71 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการประเมิน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-08-2020   เข้าชมแล้ว 102 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากบริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-08-2020   เข้าชมแล้ว 166 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 โดยนายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตัวแทนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รางวัล Popular Vote “MYSS IDOL” จากเครื่องสำอางค์ในเครือมิสทีน รางวัลชนะเลิศ “Mtl happy boy & glrl” จากเมืองไทย ประกันชีวิต รางวัลชนะเลิศ “Mti smart boy & girl” จากเครื่องสำอางค์ Mti ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-07-2020   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น พร้อมด้วย ดร.วรรณพร สุขอนันต์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากเลขาฯ สอศ. เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในภาวะวิกฤติโควิด - 19 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พาชมการเรียนการสอนห้องเรียนต่าง ๆ และห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-07-2020   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องเรียนห้องปฎิบัติการ ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-07-2020   เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-07-2020   เข้าชมแล้ว 118 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในเปิดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนครูร่วมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ระดับปวช. ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียนภาษาจีน ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-07-2020   เข้าชมแล้ว 104 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน แนะนำสถานศึกษาและพบครูที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-07-2020   เข้าชมแล้ว 80 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน แนะนำสถานศึกษาและพบครูที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-07-2020   เข้าชมแล้ว 120 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนออนไลน์ด้วย Moodle สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชุดการเรียนออนไลน์และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้รับเกียรติจากคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นวิทยากร โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 831 อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-07-2020   เข้าชมแล้ว 72 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-06-2020   เข้าชมแล้ว 90 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู ร่วมกับ พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษา มทบ.25 และ กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์ นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยาพร้อมผู้บริหารจากโรงเรียนในพื้นที่ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมโครงการกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพลงสู่เกษตรกร ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ที่ต้องออกจากงานกลับสู่ภูมิลำเนาเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-06-2020   เข้าชมแล้ว 63 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู ร่วมกับ พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษา มทบ.25 และ กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์ นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยาพร้อมผู้บริหารจากโรงเรียนในพื้นที่ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมโครงการกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพลงสู่เกษตรกร ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ที่ต้องออกจากงานกลับสู่ภูมิลำเนาเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-06-2020   เข้าชมแล้ว 81 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดย ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง ยารักษาโรค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ในโครงการอาชีวศึกษาสุรินทร์ จิตอาสาต้านเชื้อ Covid -19 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-06-2020   เข้าชมแล้ว 130 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-05-2020   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำสเปรย์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาดมือมอบให้ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ สนับสนุนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ Covid -19 ใน “ โครงการอาชีวศึกษาสุรินทร์จิตอาสาต้านเชื้อ Covid -19 ” โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบเพื่่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องในพิธีส่งมอบแคปซูลส่งตัวผู้ติดเชื้อ Covid - 19 และอุปกรณ์ป้องกันใส่ท่อช่วยหายใจ ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-04-2020   เข้าชมแล้ว 120 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการ ฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำหน้ากาก Face shield เพื่อสนับสนุนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ Covid -19 ใน “ โครงการอาชีวศึกษาสุรินทร์จิตอาสาต้านเชื้อ Covid -19 ” มอบให้กำลังพลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยได้ รับเกียรติจาก พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-04-2020   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการ ฯ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำหน้ากากอะคริลิคและ Face shield เพื่อสนับสนุนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ Covid -19 ใน "โครงการอาชีวศึกษาสุรินทร์จิตอาสาต้านเชื้อโควิด 19 "มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-04-2020   เข้าชมแล้ว 242 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครูมอบหน้ากากอนามัย ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ประชาชนและบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีนพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และดร.พญ.ศราวัณ พอกเพิ่มดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารตึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-03-2020   เข้าชมแล้ว 136 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่ความสำเร็จ" โดยแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-03-2020   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๔๐๐ ชิ้นต่อวัน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 รายละเอียด

วันที่ 24-03-2020   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

นายอภิสิทธ์ อุตสาห์ดี นายภานุวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ และนางสาวพนินทรา ฤกษ์ดีนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายอภิสิทธ์ อุตสาห์ดี ได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งระดับชาติต่อไป ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลส์ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 05-03-2020   เข้าชมแล้ว 156 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อและพิธีขอขมาอำลาครู โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-03-2020   เข้าชมแล้ว 136 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาคหกรรมและอบรมการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจสู่สากล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแผนกวิชาคหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภณัฐ พวงทอง เป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-03-2020   เข้าชมแล้ว 105 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน�๑๙�ปี�ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาและจัดบูธบริการเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์�แผ้วพลสง�เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา�เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๔�กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ�สนามบุรีรัมย์สเตเดี้ยม�จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด

วันที่ 05-03-2020   เข้าชมแล้ว 86 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-03-2020   เข้าชมแล้ว 108 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนจากโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-03-2020   เข้าชมแล้ว 85 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ "Thank you Party" แสดงความขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมปฎิบัติงานตลอดปี ๒๕๖๒ และจับสลากรางวัลต่าง ๆ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-03-2020   เข้าชมแล้ว 81 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเครือข่ายและครูแนะแนว ผู้สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโรงเรียน โดยรับฟังการบรรยายพิเศษจากประธาน ในพิธีเปิดโครงการ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ในหัวข้อการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-03-2020   เข้าชมแล้ว 102 ครั้ง

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ จัดการบูรณาการการจัดการเรียน การสอน สอบปฎิบัติปลายภาค ภาคปฎิบัติ "Disney World 2020" โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-02-2020   เข้าชมแล้ว 166 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประกวดและเผยแพร่โครงการวิชาชีพ บูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-02-2020   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ เครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับทีม ปวส.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ระดับทีม ปวช.) ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม- ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด

วันที่ 17-02-2020   เข้าชมแล้ว 120 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-02-2020   เข้าชมแล้ว 133 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานการเรียน การสอนในแต่ละแผนกวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 163 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาจีนและภาษาเกาหลี เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 108 ครั้ง

คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับที่ปรึกษา มทบ.๒๕ และกอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรม “การพัฒนาทักษะงานครัวสู่อาชีพ Food Stylist “ บูรณาการในรายวิชาการจัดสัมมนา รายวิชางานครัวโรงแรมและรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ Executive Chef Arnoma Grand Bangkok Hotel เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 73 ครั้ง

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรม “การพัฒนาทักษะงานครัวสู่อาชีพ Food Stylist “ บูรณาการในรายวิชาการจัดสัมมนา รายวิชางานครัวโรงแรมและรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ Executive Chef Arnoma Grand Bangkok Hotel เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 88 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2020   เข้าชมแล้ว 116 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ "ถือตะกร้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต" ในกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม แต่งกายชุดผ้าไทยตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันศุกร์ รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกลดขยะมูลฝอย โดยใช้ตะกร้าและปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2020   เข้าชมแล้ว 119 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวธนาพร บุญเปล่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าพบท่านผู้อำนวยการ นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ,โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และปหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2020   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนาพร บุญเปล่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและนายพรพิชิต โพธิวัฒน์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ,โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ,หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2020   เข้าชมแล้ว 105 ครั้ง

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี) และกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2020   เข้าชมแล้ว 109 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และรับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยการจัดการรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-01-2020   เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2020   เข้าชมแล้ว 120 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัล "ผู้บริหารดี ศรีอาชีวะ" ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2020   เข้าชมแล้ว 84 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีกล่าวคำปฎิญานตน เนื่องในสัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและนำกล่าวคำปฎิญานตน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2020   เข้าชมแล้ว 91 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรม Thank You Party แทนคำขอบคุณ นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมผลิตและจำหน่ายเค้กในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ มอบรางวัลสุดยอดนักขายและจับฉลากชิงโชครางวัลต่าง ๆ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2020   เข้าชมแล้ว 138 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในงาน "ถือตะกร้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต" จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2020   เข้าชมแล้ว 175 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในสัปดาห์วันครู โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี มอบอุปกรณ์ให้กับ ครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2020   เข้าชมแล้ว 85 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการบูรณาการเรียน การสอน ของทุกสาขาวิชาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะวิชาชีพในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-01-2020   เข้าชมแล้ว 102 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดช่วยเหลือบริการประชาชนในการเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาล ฯ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-01-2020   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมธุรกิจ ด้านผลประกอบการดีเด่น ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๒ RRR Award 2019 ในวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 20-01-2020   เข้าชมแล้ว 96 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คริสต์มาส เดย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ของนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-01-2020   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๓ โดยหน่วยตำรวจสันติบาลสุรินทร์ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ได้รับเกียรติจากนายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-12-2019   เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 86 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุรินทร์ (ศปท.) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 81 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระบบโควตา และระบบปกติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 85 ครั้ง

ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเสาหลักเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 76 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่นดอกไม้และถวายบังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 150 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตม์ชญาน์ อินทเรือง และคุณเยาวพา วรรณแก้ว จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 89 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 95 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๒ "กิจกรรมดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-12-2019   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-12-2019   เข้าชมแล้ว 82 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงอาหารสะอาด อาหารปลอดภัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และโรงพยาบาลสุรินทร์ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-12-2019   เข้าชมแล้ว 32581 ครั้ง

cake วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ปี2562 รายละเอียด

วันที่ 06-12-2019   เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2019   เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ RRR Award โดยได้รับเกียรติจากนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นประธานกรรมการ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2019   เข้าชมแล้ว 97 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกคหกรรมศาสตร์ ร่วมประดิษฐ์กระทงประกวด ในงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกระทงขนาดเล็ก (ใบตอง) ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีไผทสราญ สระน้ำวัดจุมพลสุทาวาส จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2019   เข้าชมแล้ว 95 ครั้ง

นายโยธิน บุญยงค์ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๓ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 02-12-2019   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯและสมาชิกดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2019   เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ ภูเหลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2019   เข้าชมแล้ว 94 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาแป้งเค้กกึ่งสำเร็จรูปจากมันต่างชนิดกัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2019   เข้าชมแล้ว 91 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนากราโนล่ารสเมี่ยงคำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2019   เข้าชมแล้ว 90 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2019   เข้าชมแล้ว 98 ครั้ง

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯและสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2019   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-11-2019   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี(Koica) ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-11-2019   เข้าชมแล้ว 94 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-11-2019   เข้าชมแล้ว 69 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายรัฐบาล ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐษน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-11-2019   เข้าชมแล้ว 84 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยได้รับเกียรติจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-10-2019   เข้าชมแล้ว 112 ครั้ง

นายโยธิน บุญยงค์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทเด็กเเละเยาวชน ของจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 17-10-2019   เข้าชมแล้ว 383 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคุณจินตนา อัศวทวีโชคชัย และคณะจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย กรุงเทพมหานคร ในพิธีส่งมอบห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ๒ โครงการ ATP พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-10-2019   เข้าชมแล้ว 96 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 114 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน"๖๐ วัสสา มุทิตา กษิณาลัย" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคุณปัฐมวดี สมสวยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ย่านาง 1429 ทราเวลแอนด์เซอร์วิส ในพิธีส่งมอบห้องเรียนสาขาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 104 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ ๕ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีส่งมอบ “ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0” โดยบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และพิธีเปิดห้องเกียรติยศ โดยได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธี "ร้อยความรัก..ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 77 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว ๘๓๑ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 90 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นบูชา โดยมีนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีและพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ(หลวงปู่รอด อภัสสโร) แห่งวัดโคกกรม ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีอัญเชิญและเบิกเนตร ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-10-2019   เข้าชมแล้ว 76 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2019   เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมโครงการอบรม อาชีวะต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกกันตพัฒน์ แก้วสุข ข้าราชการตำรวจบำนาญ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่ 28-08-2019   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-08-2019   เข้าชมแล้ว 145 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)และพิธีเปิด-ปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายดุสดี ดวงใจ ปลัดอาวุโส อำเภอเขวาสินรินทร์เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่และองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-08-2019   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมโครงการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยได้รับเกียรติจากคุณทราน โรจน์จินโฆษิต คุณก่อชัย ดีกูดเรือ คุณก่อการ เปรื่องวิชาและคุณคำน้อย นามแสง จากบริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-08-2019   เข้าชมแล้ว 158 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 178 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการแนะแนวฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ในโครงการสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัติ ตังวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 104 ครั้ง

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังธรรมคำตถาคตเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ตามหลักพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์บอลรูม จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2019   เข้าชมแล้ว 105 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2019   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

นายเอกรินทร์ ปิติยังคะบุตร นักเรียนระดับชั้นปวช.๒ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดพานพุ่มในรัชกาลที่ ๑๐ ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๖ - ๗ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการนิเทศติดตาม การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 119 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๕ คน เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย ๑ คน เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและจิตอาสาขุดลอกห้วยเสนงในกิจกรรม"รวมพลังชาวสุรินทร์ ฝ่าวิกฤติแล้ง" ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2019   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2019   เข้าชมแล้ว 85 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2019   เข้าชมแล้ว 112 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยได้รับเกียรติจากนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-07-2019   เข้าชมแล้ว 219 ครั้ง

นายเอกรินทร์ ปิติยังคะบุตร นักเรียนระดับชั้นปวช.๒ และนายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์ ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหมและสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด

วันที่ 09-07-2019   เข้าชมแล้ว 133 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รับฟังบรรยายขยายผลเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-07-2019   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในงาน"ร้อยใจ..เปรมปรีดี์ ยินดีกับผู้อำนวยการแสงดาว ศรีจันทร์เวียง" โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-07-2019   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิณานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-07-2019   เข้าชมแล้ว 96 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการบรรยายธรรมในโครงการพระธรรมทูตบรรยายธรรม ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 180 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธีนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารโดม และได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 137 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 147 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม สะเต็มศึกษาและ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 104 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมให้ความรู้ประกันภัยในสถานศึกษา ในโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู "พรหมแห่งจิต ร้อยศิษย์รับขวัญ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 145 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่โครงการพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค๊อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระดับปวส. โครงการพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ ระดับปวช. และโครงการพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว ๕ ชนิด โดยทั้ง ๓ โครงการได้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับภาค ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

นางโชติกา ดาทอง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League (R-League) ครั้งที่ 2 และเข้ารอบ 50 ทีม ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด

วันที่ 17-06-2019   เข้าชมแล้ว 146 ครั้ง

โครงการพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว 5 ชนิด รายละเอียด

วันที่ 17-06-2019   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

โครงการพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค๊อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโน่ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2019   เข้าชมแล้ว 406 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทรและเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมจัดโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๙.๓ สุรินทร์ การสํารวจและกําจัดแหล่งยุงลายภายในพื้นที่วิทยาลัยฯ และบริเวณใกล้เคียง และการปลูกต้นรวงผึ้งจํานวน ๑๐ ต้น โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอําเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2019   เข้าชมแล้ว 216 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา การปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนางการุณี วิบูลชัย ครูผู้ทรงคุณค่า ดร.รุ่งทิวา สลากัน ครูชำนาญการพิเศษ และนางรัชนี อัศวจุฬามณี ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2019   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณารายชื่อหนังสือเรียนฟรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2019   เข้าชมแล้ว 125 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมโครงการประชุมติดตามและประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-06-2019   เข้าชมแล้ว 168 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-06-2019   เข้าชมแล้ว 138 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้และปฎิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-05-2019   เข้าชมแล้ว 175 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมรับชมถ่ายทอดสดงานมหรสพสมโภช เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบริมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-05-2019   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ"โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์ - ช่องจอม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-05-2019   เข้าชมแล้ว 220 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึกษาที่รับการประเมินภายนอกรอบสี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-05-2019   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้น ปวส.๑ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-05-2019   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้น ปวช.๑ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-05-2019   เข้าชมแล้ว 108 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-05-2019   เข้าชมแล้ว 87 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-05-2019   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและร่วมรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ ๒ -๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-05-2019   เข้าชมแล้ว 106 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีทำน้ำภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในระหว่างวันที่ ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-03-2019   เข้าชมแล้ว 190 ครั้ง

แผนธุรกิจ Banana เครป ในโครงการเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการประจำปี พศ. 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE college central ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561 รายละเอียด

วันที่ 05-11-2018   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-11-2018   เข้าชมแล้ว 240 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2018   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2018   เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานครูที่ปรึกษาและอบรมครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลผู้เรียน โดยใช้ระบบ iTeachers โดยได้นายนพอนันต์ นรโคตร และนายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว ครูชำนาญการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2018   เข้าชมแล้ว 326 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการไพจันทร์ ปากดีสี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-10-2018   เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-10-2018   เข้าชมแล้ว 176 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-10-2018   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน"เกษมสันต์ วันเกษียณ" มุทิตากษิณานุสรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-10-2018   เข้าชมแล้ว 178 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ(Echo V) ให้กับครูและอาจารย์ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-10-2018   เข้าชมแล้ว 138 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-09-2018   เข้าชมแล้ว 220 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมบิ๊กคลืนนิ่งเดย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-09-2018   เข้าชมแล้ว 264 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร Chongqing Technology and Business Institute จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-09-2018   เข้าชมแล้ว 148 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณืวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 151 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานเบเกอรี่ เพื่อการค้าและการบริการสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากร นายอนุรักษ์ คงไพศาล junior pastry sous chef จาก โรงแรมมาริออท มาควีน และโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 195 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีหลักสูตรการแกะสลักผลไม้และผักของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์และหลักสูตรขนมไทยของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 147 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการยุวประกันภัย ประเภทโรงเรียน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทคณะครู - อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับชาติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ รองผู้อำนวยการกัลยาณีย์ สุดใจ ครูบุญมี พัชรมงคล และครูรัชดากรณ์ เหลี่ยมดี ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-09-2018   เข้าชมแล้ว 219 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) นางสาวปุณยวีร์ สัณฐิติพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาเลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) นายเทิดศักดิ์ ก้อนทอง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาเลขานุการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือปริญญาตรี นางสาวเจษฎาพร เกษพันธ์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ในระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ชั้น ๔ อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

วันที่ 19-09-2018   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมเครือข่ายบริหารกลุ่มเสี่ยงระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ของนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากร ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-09-2018   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัทซูกิชิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด

วันที่ 11-09-2018   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-09-2018   เข้าชมแล้ว 154 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-09-2018   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 433 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑ และ ปวส.๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและสร้างเกราะป้องกันการใช้ความรุนแรงในเยาวชน โดยประธานในพิธี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และได้วิทยากร นายณัฐชัย เชียรประโคน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถสิทธิ์ ลัมภเวช นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นางสาวชุติมา แซงบุญนาง ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง โรงพยาบาลสุรินทร์และสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการ "สาดสี" บูรณาการการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนวิชาการผลิตมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และวิชาออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยประธานในพิธี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยประธานในพิธี นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาสื่อการสอน "เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิทยากรนายพิทักษ์ แสนกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และดร.รุ่งทิวา สลากัน อาจารย์ประจำแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพ "ก้าวตามฝันสู่อาชีพมัคคุเทศก์" โดยแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว และได้มัคคุเทกศ์อิสระ คุณปภาวรินทร์ ศาลา เป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 278 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุินทร์ จัดการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ประกวดร้องเพลงในวรรณคดีและเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากแผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 168 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 160 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 118 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 132 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ไทย-กัมพูชา เพื่อพัฒนาทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่สากล โดยได้วิทยากร นายสหัสวรรษ แสงแก้ว จากโรมแรมฮิลตันพัทยา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-08-2018   เข้าชมแล้ว 202 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและทักษะในการดูแลผู้เรียนแก่ครูที่ปรึกษา โดยได้ นายวิรุจ ก่อแก้ว ครูชำนาญการจากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และนางสาวกรรณิกา ลาบจิตร ครูจากโรงเรียนสิรินธร เป็นวิทยากร ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-08-2018   เข้าชมแล้ว 106 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมโครงการภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิทยากร นายเดี้ยน อธิคุณวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม และ Mrs.Myda Undalok ครูสอนภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-08-2018   เข้าชมแล้ว 555 ครั้ง

ภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด

วันที่ 08-08-2018   เข้าชมแล้ว 174 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน ระดับปวส. และได้ไปต่อในระดับชาติ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด

วันที่ 08-08-2018   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับแถบสองสีกองลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-08-2018   เข้าชมแล้ว 402 ครั้ง

นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-08-2018   เข้าชมแล้ว 239 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-08-2018   เข้าชมแล้ว 418 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-08-2018   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ณ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-08-2018   เข้าชมแล้ว 166 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ในโครงการอาชีวสืบสาน พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-08-2018   เข้าชมแล้ว 82 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ในโครงการอาชีวสืบสาน พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-08-2018   เข้าชมแล้ว 194 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระชีว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา โดยประธานในพิธี นายอรรถกร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และโครงการถวายเทียนพรรษา ของชมรมการจัดการสำนักงาน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-08-2018   เข้าชมแล้ว 189 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู ยินดีต้อนรับ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองและคณะ ในโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-08-2018   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๑ นางมันทนา เจริญรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-07-2018   เข้าชมแล้ว 145 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ เข้ารับฟังการแนะแนวฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากบริษัท ซีพีออล จำกัด ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-07-2018   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเปิด-ปิดโครงการและลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ในโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธีนางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-07-2018   เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นำโดยนายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ และคณะ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2018   เข้าชมแล้ว 351 ครั้ง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เทคนิคการถ่ายภาพและอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ infographic โดยใช้โปรแกรม Adobe after effects โดยวิทยากร นายวีระชาต ชาตรูปะมัย ช่างภาพอิสระมืออาชีพ และนายยุทธภัณฑ์ บุญเกิดรัมย์ นักออกแบบ infographic ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก อาคาร ๓ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2018   เข้าชมแล้ว 221 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้และเทคนิคการออกแบบป้ายไวนิล โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และวิทยากร ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก อาคาร ๓ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2018   เข้าชมแล้ว 119 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยวิทยากร คุณสมพูล ถนอมมงคล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเตล ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2018   เข้าชมแล้ว 144 ครั้ง

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ เข้ารับฟังการแนะแนวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2018   เข้าชมแล้ว 125 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาชีพ "มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" โดยแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว และได้วิทยากร คุณลภัสรดา เกษแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-07-2018   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-07-2018   เข้าชมแล้ว 219 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา (EchoVE)ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น3 อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-07-2018   เข้าชมแล้ว 194 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยประธานในพิธีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-07-2018   เข้าชมแล้ว 306 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบูรณาการ STEM Education เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิทยากร นางไพจันทร์ ปากดีสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี นางการุณี วิบูลชัย ครูผู้ทรงคุณค่า และดร.รุ่งทิวา สลากัน ครูแผนกวิชาการตลาด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2018   เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง

นางกัลยาณีย์ สุดใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้อันดับที่ ๑ และ ๒ ระดับปวช. ผลงานการศึกษาการใช้ผ้ายีนส์เพื่อพัฒนางานศิลปะประดิษฐ์ และ ผลงานการพัฒนาพายไทยจากแป้งต่างชนิดกัน ระดับปวส. ได้อันดับที่ ๒ การพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2018   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา แกนนำยุวชนประกันภัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ" โดยได้วิทยากร นางนิภาวัลย์ ธรรมธราธาร ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน และนางพรจันทร์ เทพรำพึง ครูหมวดวิชาภาษาไทยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-07-2018   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจเพื่อการศึกษา รายละเอียด

วันที่ 03-07-2018   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต โดยวิทยากร นายสุรสิทธิ์ นุตโร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-07-2018   เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รว่มกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกิจกรรมในวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-07-2018   เข้าชมแล้ว 480 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเปิด-ปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตากูกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยประธานในพิธี นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-07-2018   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(Individual Development Plan : ID PLAN) ของครูสายการสอน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-07-2018   เข้าชมแล้ว 250 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-07-2018   เข้าชมแล้ว 129 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-07-2018   เข้าชมแล้ว 159 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๑และปวส.๒ เข้ารับฟังการแนะแนววิชาชีพจากบริษัทไทยอัศวเลิศ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-07-2018   เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมอบรม "การเขียนแผนธุรกิจและการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ" ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ และนางสาวธนัณท์นภัส พงษ์ลภัสธร ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสิน สาขาชุมพลบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช็อปปิ้ง เซนเตอร์ และตลาดสำเพ็ง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียด

วันที่ 28-06-2018   เข้าชมแล้ว 214 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาพายไทยจากแป้งต่างชนิดกัน รายละเอียด

วันที่ 28-06-2018   เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์ธัญพืชจากแป้งต่างชนิดกัน ระดับปวส. รายละเอียด

วันที่ 20-06-2018   เข้าชมแล้ว 218 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสัมนาในหัวข้อ "Young Love ร้กเป็น ปลอดภัย" โดยบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 และดีเจพล่ากุ้ง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-06-2018   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-06-2018   เข้าชมแล้ว 182 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา โดยบริษัทเอ็มเค เรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-06-2018   เข้าชมแล้ว 194 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีส่งมอบรูปปั้นช้างแม่-ลูก โดยนายนิด เกษรบัว ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าสว่างและครอบครัว มอบให้แก่วิทยาลัยฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2018   เข้าชมแล้ว 381 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ คุณธีรวุฒิ ธนภัทโรดม คุณนิภาพร ธนภัทโรดม และคณะจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จังหวัดอุดรธานี ในพิธีส่งมอบห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2018   เข้าชมแล้ว 575 ครั้ง

บริษัท สยามนิสสัน สุรินทร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ บุรีรัมย์ จำกัด โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2018   เข้าชมแล้ว 152 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้้น ปวช.๒ และ ปวส.๒ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2018   เข้าชมแล้ว 150 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2018   เข้าชมแล้ว 145 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา ในสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-06-2018   เข้าชมแล้ว 151 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของนักศึกษาระบบ MEP (Mini English Program)โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ FUND ISANN และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-06-2018   เข้าชมแล้ว 201 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นประธานในพิธีและได้นายศิรวิทย์ อินทรงาม จากโรงเรียนท่าศิลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-06-2018   เข้าชมแล้ว 142 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยประธานในพิธี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-06-2018   เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ โดยได้วิทยากร คุณสมพูล ถนอมมงคล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเตล ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-05-2018   เข้าชมแล้ว 173 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ปวส.๑ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-05-2018   เข้าชมแล้ว 443 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ปวช.๑ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-05-2018   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)และการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้วิทยากร นางชมบุญ ลาภอุปภัมภ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-05-2018   เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ (รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-05-2018   เข้าชมแล้ว 170 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ (รุ่นที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-05-2018   เข้าชมแล้ว 157 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ (รุ่นที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-05-2018   เข้าชมแล้ว 200 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดปิดโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp (E ot E) ครั้งที่ ๓ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-05-2018   เข้าชมแล้ว 164 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ startup thailand ๒๐๑๘ พิจารณาคัดเลือกผลงานโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และได้เข้ารอบ ๑๓ ทีมสุดท้ายของระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒ -๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง๕ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รายละเอียด

วันที่ 19-04-2018   เข้าชมแล้ว 287 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-04-2018   เข้าชมแล้ว 183 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมต้อนรับนางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ และคณะจากวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในงาน “สืบวิถี ศรีสงกรานต์” สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-04-2018   เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง

นายจิณณ์ ชูชื่นบุญ นายต่อพงศ์ ปัทมาจำปาสา นางสาวกานต์ชนก งามเทศ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวสินาภรณ์ ซ่อนกลิ่น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการตลาด นายโยธิน บุญยงค์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านความคิดสร้างสรรคดีเด่น และรางวัลขวัญใจกรรมการ อันดับ ๑ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ระดับชาติ แผนธุรกิจ Bababe เครป ในโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นประกอบการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE College Central ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 371 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยประธานในพิธี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 317 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ ดร.ฉลาด ปาโส ครูแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาเป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดงาน "สานใจ สานสัมพันธ์ อาชีวศึกษา ๖๐" ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาและลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 220 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในชีวิต" ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน โดยได้นายสุวรา เทพรำพึง ผู้จัดการธนาคารธนชาต เป็นวิทยากร ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-03-2018   เข้าชมแล้ว 172 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-03-2018   เข้าชมแล้ว 179 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ของนักเรีัยนระดับชั้น ปวช.๑ และปวช.๒ โดยได้วิทยากร ด.ต. นิธิศ ทะเรรัมย์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-03-2018   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

ครูพัชราภรณ์ พุกพอกสิน และคณะครูพานักเรียนชมรมการจัดการสำนักงาน และชมรมเทคโนโลยีศิลปกรรม ไปทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศาลาลอย จ. สุรินทร์ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในโครงการ ใต้ร่มอาราม รายละเอียด

วันที่ 05-03-2018   เข้าชมแล้ว 219 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระบบทวิศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และโครงการขยายและยกระดับความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา และโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม รายละเอียด

วันที่ 05-03-2018   เข้าชมแล้ว 208 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมการแข่งขันการโต้วาที โดยยุวชนประกันภัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายละเอียด

วันที่ 26-02-2018   เข้าชมแล้ว 237 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสริ์ต TO BE NUMBER ONE ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2018   เข้าชมแล้ว 186 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ในวันที่ ๑๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2018   เข้าชมแล้ว 422 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ภาษาจีนและภาษาเกาหลี ในวันที่ ๑๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2018   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเยี่ยมกิจกรรม Work Shop คัพเค้กทานตะวันและการจำหน่ายคุ้กกี้ทานตะวันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประทานกราบทูล ในวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2018   เข้าชมแล้ว 187 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประกวดโครงการวิชาชีพ บูรณาการเรียน การสอน รายวิชาโครงการ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2018   เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับการตรวจคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่ 23-02-2018   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยได้ คุณลภัสรดา เกษแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-02-2018   เข้าชมแล้ว 165 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2018   เข้าชมแล้ว 1177 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑ -๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2018   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวะโชว์พราว เปิดพื้นที่โชว์พราว ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้นำผลงานของนักเรียน นักศึกษาร่วมจัดแสดง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-02-2018   เข้าชมแล้ว 647 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกองลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-01-2018   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภทบุคคลและประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันนักขายมืออาชีพ ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-01-2018   เข้าชมแล้ว 248 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ คูหาลูกเสือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-01-2018   เข้าชมแล้ว 271 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและกฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์แก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นโดยนายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นประธานในพิธี และได้วิทยกรอบรมจากทีมโรงพยาบาลสุรินทร์ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-01-2018   เข้าชมแล้ว 160 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-01-2018   เข้าชมแล้ว 198 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียน ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยและคณะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจเยี่ยมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 168 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยฯได้นำสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวดจำนวน ๙ ผลงาน ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 237 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมจัดงาน "แทนคำขอบคุณ" ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมทำงานตลอดปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 176 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา รับรางวัลดีเด่น ในโครงการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2018   เข้าชมแล้ว 248 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม วันครู ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง รับเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-12-2017   เข้าชมแล้ว 346 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์และมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 405 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี กับ นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนางสุภาวดี สิงหลสาย ครูแผนกวิชาการบัญชี รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 282 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกการจัดการสำนักงาน แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๙ คน ให้เป็น "เสาหลัก เมืองสุรินทร์" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 342 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบโควตา และระบบปกติ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 301 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู ร่วมงานต้อนรับ ผู้อำนวยการศิริวรรณ วงศ์วิลา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 180 ครั้ง

บริษัท ซีพีออล จำกัด เข้าแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นตัวแทนรับมอบทุน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 270 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฎิบัติงานระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจาก ท่านสำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 175 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียน นักศึกษานำผลงานเข้าประกวดกว่า ๒๐ ผลงาน โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ (The Enterprising Mindset) จากวิทยากร นางวรรนิศา เกียรริ่ง เจ้าของบริษัทเกียร์ริ่ง กรุ๊ป โดยแผนกวิชาการตลาด ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 315 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๐ นายบุญนำพา ด่างเหลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและนายไพฑูรย์ กุลรักษา ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงชาติ ในงาน "ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับมอบโล่รางวัลจากท่านอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 366 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวรเวทย์ บุญมา และคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-11-2017   เข้าชมแล้ว 194 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 196 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมส่งมอบเงินจำนวน ๑๑,๒๐๐ บาท และสิ่งของบริจาคจำนวน ๒๑๔ ถุง มูลค่า ๔๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่สภากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหล สู่กาชาดสุรินทร์" ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกคหกรรมศาสตร์ นำกระทงเข้าประกวดในงาน สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทอนุรักษ์ รับโล่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 160 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาวิชาชีพ โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซ็น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 304 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายมาซากิ คิเนะมุจิ และนายคุณจารึก ยุคุณธร เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency :JICA) ในโครงการความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องเรียนแผนกอาหารและห้องเรียนทางด้านภาษา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 142 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(Jaica) ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อสังเกตการทำงาน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่พักและความปลอดภัยต่างๆของอาสาสมัครญี่ปุ่น รายละเอียด

วันที่ 01-11-2017   เข้าชมแล้ว 196 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เป็นจิตอาสาและทำโรงทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2017   เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง

นางกัลยาณีย์ สุดใจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครูแผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะงพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2017   เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2017   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฯ และนายชวภณ กนกบุญพิทักษ์ ครูแผนกการจัดการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็๋นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2017   เข้าชมแล้ว 196 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร และนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 348 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประดับตกแต่งซุ้มดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 157 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 220 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทวิศึกษาด้านวิชาการและงานอาชีพ ในหลักสูตรเทคนิควิธีการผลิตผ้าบาติก ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารบาติก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 182 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 05-10-2017   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน"ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน" มุทิตากษิณานุสรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-09-2017   เข้าชมแล้ว 210 ครั้ง

คณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธาน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-09-2017   เข้าชมแล้ว 167 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-09-2017   เข้าชมแล้ว 268 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู เข้ารับรางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทสถานศึกษาและประเภทคณะครู - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister ‘s Insurance Awards) ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-09-2017   เข้าชมแล้ว 249 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการสอบภาคปฏิบัติ รายวิชาการจัดตกแต่งสถานที่ ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช ๒ ,๓ แผนกการโรงแรมและการบริการ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2017   เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2017   เข้าชมแล้ว 164 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 303 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศด้านวิชาชีพสู่ประเทศไทย ๔.๐ "นครชัยบุรินทร์" โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 420 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดพิธีประดับแถบ ๒ สี และกิจกรรมเดย์แคมป์ ในโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 333 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการเท่งโหน่งวิทยาคม ของโครงการฝีมือชนคนสร้างชาติ สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้จัดโดยบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สตูดิโอเวิร์คพอยท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 11-09-2017   เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้เรียนด้านการบริการ โดยวิทยากรนายกฤติรัฐ เอื้อศรี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยง แผนกการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-09-2017   เข้าชมแล้ว 212 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในโครงการ "สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา พัฒนาคนสุรินทร์ เพื่อเปิดโลกอาชีพ และการมีงานทำ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-09-2017   เข้าชมแล้ว 213 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการสอบปฎิบัติในรายวิชาภัตตาคารการจัดเลี้ยงและการตกแต่งสถานที่ ของนักเรียนในระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 303 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มถวายการต้อนรับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำอำปึล) ตำบลเทนมีย์และห้องประชุมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการแข่งขันประกวดทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาการผลิตมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และวิชาออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 309 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด ปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 281 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-08-2017   เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี(Koica) ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อสังเกตการทำงาน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาเกาหลี ที่พักและความปลอดภัยต่างๆของอาสาสมัครเกาหลี รายละเอียด

วันที่ 30-08-2017   เข้าชมแล้ว 239 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และการนำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดเป็นแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 342 ครั้ง

นางสาวสุทัชชา สายไทย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับใบประกาศเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ปวส. ในโครงการพัฒนาแป้งเครปกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ปวช. ในโครงการพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โอเอซิส) เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมภาพนูนต่ำ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฮอล ๗ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 352 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับครูทั้ง ๔ ท่านที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2017   เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2017   เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน "ภาคภูมิใจ ในความยินดี" เพื่อแสดงความยินดีแด่ครูทั้ง ๔ ท่านที่ได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2017   เข้าชมแล้ว 291 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประสานงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำ ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและปิดห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโครงการและพัมนาภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 270 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ ธารน้ำใจจากชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-08-2017   เข้าชมแล้ว 213 ครั้ง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ ส่งผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 1 ผลงาน ชื่อ“ไข่ไดโนเสาร์” โดยมีวัตถุดิบหลักคือ เศษกระดาษ แป้งมัน และปูน นำมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่ใช้ได้จริงและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) หญิง และรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 359 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 301 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ "ผ้าไหมไทยสู่สากล" ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2017   เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอเมืองสุรินทร์ ในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2017   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-07-2017   เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง

ภาพโครงการอบรมในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม" ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2017   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดพิธีเปิด - ปิด โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2017   เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ และ ปวช.๒ เข้ารับฟังการแนะแนวจากบริษัท เอ็มบีซี แลนด์ จำกัด เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้นล่างอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2017   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2017   เข้าชมแล้ว 274 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำนักศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-07-2017   เข้าชมแล้ว 240 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-07-2017   เข้าชมแล้ว 291 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-05-2017   เข้าชมแล้ว 194 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-06-2017   เข้าชมแล้ว 172 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำดีพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-06-2017   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2017   เข้าชมแล้ว 264 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-06-2017   เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-06-2017   เข้าชมแล้ว 163 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประเภทมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น (ชาย หญิง) ในระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เวทีมวยกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 237 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมจากเปลือกทุเรียน รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 172 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ ศาลาดุสิดาลัย และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือแปซิฟิคกรุ๊ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 238 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียด

วันที่ 19-06-2017   เข้าชมแล้ว 655 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-06-2017   เข้าชมแล้ว 211 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประกันภัยในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2017   เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประชุมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2017   เข้าชมแล้ว 171 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้ครูประจำแผนกวิชา เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดและบริษัทแมคไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 12-06-2017   เข้าชมแล้ว 183 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวช.๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2017   เข้าชมแล้ว 168 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวช. ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 161 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับแกนนำยุวชนประกันภัย ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวแนะนำและยินดีต้อนรับ Miss Guan Qingqing และ Miss Duan Wenqi ครูสอนภาษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 160 ครั้ง

นางสาวอินทิรา สงไพรสน นักศึกษาระดับช้้น ปวส ๒ สาชาวิชาการบัญชี นายอดิศร โชคเกิด และนางสาวพัชราภา ชิ้นรัมย์ นักศึกษาระดับช้้น ปวส ๒ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทสยามนิสสันสุรินทร์ จำกัด ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 273 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรมความรู้ให้กับแกนนำยุวชนประกันภัย ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 203 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อสมทบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-05-2017   เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส. ๑ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-05-2017   เข้าชมแล้ว 214 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมจัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกระยาหาร พร้อมทั้งเตรียมพระกระยาหารรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการผลิตกิ่งพันธ์ไม้พระราชทานโดยชุมชน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-05-2017   เข้าชมแล้ว 220 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เปิดสอนหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนทั่วไป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-05-2017   เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและทักษะในการดูแลผู้เรียนแก่ครูที่ปรึกษา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-05-2017   เข้าชมแล้ว 478 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สาธิตการนุ่งผ้าไหมในแบบต่างๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-05-2017   เข้าชมแล้ว 275 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-05-2017   เข้าชมแล้ว 289 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-05-2017   เข้าชมแล้ว 179 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e - Portfolio ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-05-2017   เข้าชมแล้ว 176 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-05-2017   เข้าชมแล้ว 322 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-05-2017   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 179 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรม ถวายพวงมาลาสักการะพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 214 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ในกิจกรรม “สืบวิถี ศรีสงกรานต์” ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมรณรงค์และป้องกันลดอุบัติทางถนน เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณปั๊ม ปตท. (กม.๗) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-03-2017   เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับบุคลากรวัยแรงงานของประเทศไทยและประเทศอาเซียนในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-03-2017   เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 270 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงาน"โสตสุรินทร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ" ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 190 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตร "พิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมาลวผลคำ" ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 159 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตร "พิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมาลวผลคำ" ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 146 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 312 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 247 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีส่งมอบห้องเรียนภาษาเกาหลีโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี(KOICA) ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 303 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (แผนกวิชาบัญชี) โครงการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 2 -3 มีนาคม 2560 ณ อาคารโรงแรมและอาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 387 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตรบัญชีครัวเรือน โดยแผนกวิชาการบัญชี ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งตรวจสุขภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2017   เข้าชมแล้ว 280 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2017   เข้าชมแล้ว 172 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมสัมนา "เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจความมั่นคงของตนและชาติ" โดยแผนกวิชาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และ 1 DVE ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-02-2017   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รายละเอียด

วันที่ 15-02-2017   เข้าชมแล้ว 300 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมการประกวดและประเมินโครงการวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-02-2017   เข้าชมแล้ว 313 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ "ก้าวแรก สู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-02-2017   เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2017   เข้าชมแล้ว 325 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการสอบปฏิบัติรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2017   เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ที่ร่วมทำงานตลอดปี 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2017   เข้าชมแล้ว 174 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2017   เข้าชมแล้ว 800 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกองลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2017   เข้าชมแล้ว 315 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับแถบสามสีกองลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2017   เข้าชมแล้ว 201 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเลือกสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2017   เข้าชมแล้ว 132 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2017   เข้าชมแล้ว 326 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2017   เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมถ่ายทอดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-01-2017   เข้าชมแล้ว 135 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-01-2017   เข้าชมแล้ว 552 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ระดับกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ คูหาลูกเสือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2017   เข้าชมแล้ว 217 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รับประกาศนียบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก 100 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2017   เข้าชมแล้ว 201 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและปฏิณานตนของครู โดยมีผู้ปกครองร่วมตักบาตรและเป็นสักขีพยาน กิจกรรม Big Cleaning day และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2017   เข้าชมแล้ว 125 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน 400 กิโลกรัมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-01-2017   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัลดีเด่น ในโครงการธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2016   เข้าชมแล้ว 360 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับ ท่านบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมอำนวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2016   เข้าชมแล้ว 218 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบเค้กและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด

วันที่ 29-12-2016   เข้าชมแล้ว 163 ครั้ง

สื่อหนังสือพิมพ์และนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ในการผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-12-2016   เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์และมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-12-2016   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 248 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมย่อยแต่ละแผนกเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 142 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ระลึก 100 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 212 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประจำปี 2559 โดยมี พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.25 เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2016   เข้าชมแล้ว 355 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สิทธิพิเศษโควตา และระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2016   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 202 ครั้ง

จังหวัดสุรินทร์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) ผลงานไทยประทีป โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี พศ ๒๕๕๙ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำผลงานเข้าประกวดจำนวน 34 ผลงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลประกอบการดีเด่น โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2559 และได้รับการคัดเลือกให้เดินทาง ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE College Central ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2016   เข้าชมแล้ว 554 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการโครงการฯ ติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2016   เข้าชมแล้ว 182 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมหอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2016   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำความร่วมมือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2016   เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาดน้ำราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 204 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู มอบเงินจำนวน 11,395 บาท สมทบกาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางปภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 174 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 237 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 161 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่ต้อนรับและจัดอาหารเลี้ยงช้างในกิจกรรม “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง “ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 155 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยและคณะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจเยี่ยมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 129 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 125 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2016   เข้าชมแล้ว 152 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2016   เข้าชมแล้ว 208 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการลานบุญ ลานธรรม และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-11-2016   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ชมนิทรรศการช้าง ฉายสารคดีในการประกาศวันช้างโลกและกิจกรรมจากศิลปินที่เข้าร่วมสนับสนุนธรรมช้าง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-11-2016   เข้าชมแล้ว 340 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-11-2016   เข้าชมแล้ว 211 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการลานบุญ ลานธรรม และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-11-2016   เข้าชมแล้ว 186 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียนนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทำริบบิ้นและโบว์ดำแจกให้กับประชาชนทั่วไป ในงานจิตอาสา พับริบบิ้นสีดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 207 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 217 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทศไทยและพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นตัวแทนมอบริ้บบิ้นให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุินทร์ ในโครงการปั่น เชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา (สุรินทร์-อุดรมีชัย) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-10-2016   เข้าชมแล้ว 135 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ในงานฟูตแอนด์โฮเทลเล็ค 2016 ในระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2559 ณ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทที่ 1 การแกะสลักผักและผลไม้ประเภทเดี่ยวในเวลา ผู้เข้าแข่งขัน นายทิณภัทร สันธนะวัธนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 การแกะสลักผักและผลไม้ประภททีมในเวลา ผู้เข้าแข่งขัน นายทิณภัทร สันธนะวัธนะ นายฐิติพงษ์ ขันทอง นายกฤษชนัน สัตรบุตร ประเภทที่ 3 การแข่งขันส้มตำเบรคแตกประเภทเดี่ยว ผู้เข้าแข่งขัน นายปุญญพัฒน์ ท่อนทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 การแข่งขันส้มตำลำซิ่งประเภททีม ผู้เข้าแข่งขัน นายปุญญพัฒน์ ท่อนทอง นายฐิติพงษ์ ขันทอง นายกฤษชนัน สัตรบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 210 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ในโครงการลานบุญ ลานธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 129 ครั้ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา ไปมอบริบบิ้นสีดำให้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 39,990 ชิ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอำเภอต่างๆ มอบให้ประชาชนต่อไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 172 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชจัดในโครงการจัดทำโบว์สีดำไว้อาลัยจำนวน 39,999 ชิ้นให้แก่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ส่งมอบให้ประชาชนทั้ง 17 อำเภอในจังหวัดสุรินร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างพร้อมเพรียงโดยดำเนินการในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 132 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช โดยจัดกิจกรรมอบรมและรับย้อมผ้าสีดำซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมอบรมและนำผ้ามาย้อมสีดำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-10-2016   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรม-รับย้อมผ้าสีดำและจัดทำริ้บบิ้นสีดำไว้อาลัยจำนวน 39,999 ชิ้น โดยส่งมอบให้ประชาชนทั้ง 17 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-10-2016   เข้าชมแล้ว 218 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-10-2016   เข้าชมแล้ว 143 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมผู้แทนสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการย้อมผ้าสีดำ เพื่อนำไปให้บริการรับย้อมผ้าในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-10-2016   เข้าชมแล้ว 175 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรม การย้อมผ้าสีดำให้แก่ตัวแทนจากสถานศึกษาในอาชีวะจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ อาคารบาติก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-10-2016   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย รายละเอียด

วันที่ 14-10-2016   เข้าชมแล้ว 158 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย รายละเอียด

วันที่ 04-10-2016   เข้าชมแล้ว 143 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายการขับขี่ปลอดภัย ของตำรวจจราจร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-10-2016   เข้าชมแล้ว 207 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด(บาร์บีคิว พลาซ่า) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2016   เข้าชมแล้ว 459 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 16-09-2016   เข้าชมแล้ว 438 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปผสมความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-09-2016   เข้าชมแล้ว 155 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วมชมหนังสั้น "ฉายแวว" ของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-09-2016   เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมฝึกและเดินสวนสนามเนื่องในวันพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 25 โรงเรียนศรีไผทสัมนต์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-09-2016   เข้าชมแล้ว 138 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2016   เข้าชมแล้ว 214 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2016   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2016   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมตักบาตรตอนเช้าและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2016   เข้าชมแล้ว 174 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัด "โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ TOEIC ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2016   เข้าชมแล้ว 422 ครั้ง

การสอบปฎิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบยุโรป ในวิชาภัตตาคารการจัดเลี้ยง ของนักศึกษาการโรงแรมชั้นปีที่ 3/1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อาคารปฎิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-08-2016   เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-08-2016   เข้าชมแล้ว 274 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-08-2016   เข้าชมแล้ว 150 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท แมคไทย จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 144 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการบันทึกทะเบียนประวัติ แบบ ก.ค.ส. 16 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ศุนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ได้นำเอาศิลปะการทำขนมไทยและการจัดตกแต่งแบบไทยมาแสดงใน ความร่วมมือไทย-จีนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 194 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมตักบาตรตอนเช้าและรับชมกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 25559 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลงในวรรณคดีและแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 100 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องบริหารการเงิน การวางแผนการใช้เงินจากธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2016   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center" ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2016   เข้าชมแล้ว 177 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2016   เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-07-2016   เข้าชมแล้ว 172 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-07-2016   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center" ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 178 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้การลงทะเบียน Promt pay ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 180 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 286 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 186 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "รักปลอดภัย สดใสอย่างวัยทีน" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2016   เข้าชมแล้ว 431 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการนุ่งไหม 10 แบบ โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ศุนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2016   เข้าชมแล้ว 221 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์" ประจำปี 2559 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นและบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2559 ณ เวทีมวยกลาง และ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-07-2016   เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมแกะสลักจากต้นโสน รายละเอียด

วันที่ 11-07-2016   เข้าชมแล้ว 187 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาการองไทยจากแป้งต่างชนิดกัน รายละเอียด

วันที่ 11-07-2016   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการเย็บร้อยค่อยจีบ ระดับชาติครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 06-07-2016   เข้าชมแล้ว 193 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-07-2016   เข้าชมแล้ว 579 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-07-2016   เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน“Chinese Bridge” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๙ ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 27-06-2016   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา นุ่งผ้าไหมพื้นเมืองร่วมจัดกิจกรรมธรรมบุญตักบาตร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2016   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันชิวิต โดย ผู้เชี่่ยวชาญจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ รายละเอียด

วันที่ 09-06-2016   เข้าชมแล้ว 549 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมให้ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2016   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์ ในวัน อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-06-2016   เข้าชมแล้ว 267 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 และปวช. 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-06-2016   เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิกผลงาน ไทยประทีป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ชุดรับแขกจากถังน้ำมันรีไซเคิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน กล่องทิชชูตาล ลาน ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสุริทร์ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 214 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FiX IT Center ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2559 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 221 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 849 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-05-2016   เข้าชมแล้ว 132 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกายาหาร พร้อมจัดทำพระกายาหารสำหรับพระองค์และห้องพระราชทานเลี้ยงคณะผู้ติดตามและขบวนเสร็จฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต รายละเอียด

วันที่ 18-05-2016   เข้าชมแล้ว 154 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกระยาหาร พร้อมจัดทำพระกระยาหารสำหรับพระองค์และห้องพระราชทานเลี้ยงคณะผู้ติดตามและขบวนเสด็จฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รายละเอียด

วันที่ 18-04-2016   เข้าชมแล้ว 177 ครั้ง

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ "ศิษย์เก่าการตลาดและผู้มีเกียรติทุกท่าน"ร่วมบุญ "ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-04-2016   เข้าชมแล้ว 168 ครั้ง

รองผู้อำนวยการเขลางค์ วงศวิเชียร นำคณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "วันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย" ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภัคดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 08-04-2016   เข้าชมแล้ว 155 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันเวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะครู ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-03-2016   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

การประเมินผลการดำเนินการโครงการศูนย์บ่นเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-03-2016   เข้าชมแล้ว 221 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2016   เข้าชมแล้ว 130 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-03-2016   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

ภาพบรรยากาศการออกสำรวจกล่องทีวีดิจิตอลของครู-เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-02-2016   เข้าชมแล้ว 375 ครั้ง

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมงานเลี้ยง จบการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 และปวส 2 ในปีการศึกษา 2558 ในงาน "สานใจ สายสัมพันธ์ อาชีวศึกษา 58" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2016   เข้าชมแล้ว 312 ครั้ง

โรงเรียนอัฒฑกรณ์บริรักษ์ ,มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส2 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และบริษัท เจ วาย ที แนะแนวการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-02-2016   เข้าชมแล้ว 1032 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2016   เข้าชมแล้ว 167 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่พระราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายซุนเซน ชเลน นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ,นายซุนเฮง ชเลน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านกำปงเฌอเตียล อำเภอปราสาทซอมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา รายละเอียด

วันที่ 19-02-2016   เข้าชมแล้ว 614 ครั้ง

แผนกวิชาการจัดการสำนักงานจัดกิจกรรมประชุมสัมนาทักษะในการครองงานและการครองตน ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2,1 (DVE) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-02-2016   เข้าชมแล้ว 305 ครั้ง

รองผู้อำนวยการและตัวแทนครูนักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกวิชาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ แนะแนวศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รายละเอียด

วันที่ 15-02-2016   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

แผนกวิชาบัญชีจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการอาชีพ กรณีศึกษา: ปัญหาในการสอบบัญชี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม รายละเอียด

วันที่ 15-02-2016   เข้าชมแล้ว 293 ครั้ง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเชื่อมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-02-2016   เข้าชมแล้ว 173 ครั้ง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.ในการแข่งขันทักษะ การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช และ ปวส. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด

วันที่ 11-02-2016   เข้าชมแล้ว 737 ครั้ง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการบริการ จัดอบรมโครงการทักษะการให้บริการ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-02-2016   เข้าชมแล้ว 155 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประเมินและประกวดโครงการวิชาชีพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2016   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-02-2016   เข้าชมแล้ว 128 ครั้ง

โครงการสัมมนาทางการตลาด "เมล่อนเมืองช้าง...ก้าใหม่ของตั้งถาวรกรุ๊ป" โดยแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-02-2016   เข้าชมแล้ว 285 ครั้ง

โครงการจัดการประชุมเรื่อง "เลขานุการควรปฏิบัติงานอย่างไร...ให้เจ้านายพึงพอใจ โดยแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-02-2016   เข้าชมแล้ว 339 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1 เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง รายละเอียด

วันที่ 28-01-2016   เข้าชมแล้ว 280 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรม ลานบุญลานธรรม นำวิถีไทย เพื่อให้คณะครูนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ณอาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2016   เข้าชมแล้ว 137 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาชีพเสริมสวยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26-27 มกราคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 484 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำรถอาหารช้าง เพื่อเข้าประกวดในงานมหัศจรรย์งานเลี้ยงอาหารช้างประจำปี 2558 และวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่19 พฤศจิกายน 2558 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ระบบโคตา ประจำปี การศึกษา 2559 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 175 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น” ในวันที่ 4 ,12,13 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวงแปด ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมปลูกป่าสาธารณะ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ เขาสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 213 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต สู่ชุมชนและสถานศึกษาใกล้เคียง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-01-2016   เข้าชมแล้ว 157 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควต้า) และระบบปกติ รายละเอียด

วันที่ 20-01-2016   เข้าชมแล้ว 214 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม และรับเกียรติบัตรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในกิจกรรม วันครู 2559 อนาคตกล้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-01-2016   เข้าชมแล้ว 462 ครั้ง

ท่านอดีต ส.ส. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นประธานในพิธี เปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2016   เข้าชมแล้ว 137 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม จุดเทียนไชยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 09-12-2015   เข้าชมแล้ว 136 ครั้ง

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย ร่วมใจพลังมวลชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามศรีณรงค์ รายละเอียด

วันที่ 01-12-2015   เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมคนสุรินทร์กินเส้น ครั้งที่ 3 โดยใด้นำนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดทำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคุณครู ธัชกร พรมโสภา และครูธงชัย สารากูล เป็นผู้จัดทำและควบคุมนักศึกษา และให้แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน นำนักศึกษา จำนวน 20 คนร่วมต้อนรับในงานครั้งนี้ โดยมีคุณครูวนิดา คงชูดี เป็นผู้ควบคุม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2015   เข้าชมแล้ว 687 ครั้ง

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสันมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาววิภาดา ชนะชัย นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2/1 นางสาวปริณดา บุญสอน นักศึกษาบัญชี 3/2 และนางสาวยุพา วาหะมงคล นักศึกษาแผนกการจัดการสำนักงาน 5/1 MEP ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน รายละเอียด

วันที่ 24-11-2015   เข้าชมแล้ว 192 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นสนามสอบการประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพและ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2015   เข้าชมแล้ว 401 ครั้ง

ครูบุหงา โสวภาคและบุคคลากรเดินทางเพื่อไปส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่นในโครงการฝึกงานกับ บริษัท ไทยอัศวเลิศ ATP ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2015   เข้าชมแล้ว 132 ครั้ง

โรงเรียนสอนภาษาเซน คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 , ปวส 2 และประชุมผู้ปกครองเพื่อไป ทำงา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-11-2015   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

ผู้บริหารครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2558 รายละเอียด

วันที่ 10-11-2015   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

อาชีวศึกษาสุรินทร์นำโดยผอ.นิวัติ ตังวัฒนานำเงินจากยอดจำหน่ายเค้กปี 2558 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยสุรินทร์ในวันที่ 4 พย.58"วันรวมน้ำใจสู่กาชาดสุรินทร์" รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 152 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2558 และนายอนุรักษ์ บุตรดาษ นักศึกษาระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 147 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2558 และนายอนุรักษ์ บุตรดาษ นักศึกษาระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 520 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษานายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต้อนรับ ครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี เพื่ออบรมโครงการภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ระว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด

วันที่ 27-10-2015   เข้าชมแล้ว 128 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหารคุณครู ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 26-10-2015   เข้าชมแล้ว 330 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบกที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 29-09-2015   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหารคุณครูและนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจากประเทศกัมพูชาที่เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พร้อมเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ณ อาคารเอนกประสงค์กรมราชองค์รักษ์เกียกกาย และเข้าพบ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-09-2015   เข้าชมแล้ว 897 ครั้ง

นายฐิติพงศ์ ขันทอง ได้รับรางวัล ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว ในการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน FOOD AND HOTELEX 2015 ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น รายละเอียด

วันที่ 14-09-2015   เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 รายละเอียด

วันที่ 14-09-2015   เข้าชมแล้ว 173 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประกอบการใหม่ ใส่ใจการทำบัญชี" ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-09-2015   เข้าชมแล้ว 116 ครั้ง

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ ครูฝึก ครูนิเทศแผนกวิชา เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ระว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ รายละเอียด

วันที่ 04-09-2015   เข้าชมแล้ว 137 ครั้ง

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รายละเอียด

วันที่ 02-09-2015   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 1 ร.ร. ศรีไผทสมันต์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง

บริษัท แมคไทย จำกัด และบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับ ชั้น ปวช 2 แผนกวิชา การบัญชี การเลขานุการ การตลาด อาหารและโภชนาการ การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 112 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมลงนามกับสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เซนทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป กำจัด 2.บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เอ็มเคเรสโตรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 4. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการชีวศึกษาใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 137 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อ ร่วมกิจกรรม ลานบุญลานธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

คณะครู บุคลากร เจ้าหน้า ที่นักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนเลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 161 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ในโครงการ China world Fabric Fashion Design Contest โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ ศูนย์การค้าChina world และทัศนศึกษา ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๓ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีมวลชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาศทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต. นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๓ พรรษามหาราชินี และกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม นำวิถีไทย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 109 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 133 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู นักศึกษาเข้ารับรางวัลขับขี่ปลอดภัย รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมใน เสริมสร้างปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม ตลาดอาชีวะ R-cheewa Market ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 118 ครั้ง

คุณพิศาล มุกดาอนันต์ กรรมการผู้จัดการร้านรวมวิทยา กรรมการวิทยาลัยฯ มอบเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบพิธีเททองหล่อพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 472 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะกรรมการโรงเรียนฯเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสินทร์วิทยา ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรคู่ขนานฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 143 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดอบรม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต E - Learning สู่ Asean ระหว่างวันที่ 7,14,21 และวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 110 ครั้ง

ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู ดูงานศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันอังคารที่ 7 กค. 58 ค่ะ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 118 ครั้ง

คณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่รัฐสภา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 128 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยและการประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 114 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดบูรพาราม รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 128 ครั้ง

นายฐิติพงศ์ ขันทอง นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส 1) ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ประเภทเยาวชน สาขาการจัดดอกไม้ (Floristry) ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (ระดับภาค) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลคะแนนรวมอยู่ในรับดับสูงสุด (ระดับ ๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 542 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีบูชาสักการะองค์พระพุทธรูป พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และการมอบเกียรติบุคลากรของสถานศึกษา(พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ) และพิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรรับขวัญ" ภาคบ่าย กิจกรรมนันทนาการ "วงดนตรีอิสระ" รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา เข้ารับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ฯ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนามกับคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ. สนามศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 161 ครั้ง

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จำนวน 10 คน และครูผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

ยินดีต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินฯ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

การประชุมครูที่ปรึกษาและประธานชมรม โดย คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และครูที่ปรึกษาองค์การฯวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา15.00-17.00น. ที่ห้อง ทูบีนัมเบอวัน รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2558 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 180 ครั้ง

ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลชมเชย สายอาชีวศึกษา ธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมประเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 114 ครั้ง

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 116 ครั้ง

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

Thank you party สวัสดีปีใหม่ 2558 คินความสุขสู่ชาวอาชีวศึกษาสุรินทร์ ด้วยคำว่า ขอบคุณ ขอบคุณ 9 มกราคม 2558 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์วันครู" อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 118 ครั้ง

คณะครู ร่วมกิจกรรม "วันครู พ.ศ. 2558" 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2014   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมอวยพรปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-12-2014   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกปฏิบัติงานโครงการเค้กเทศการปีใหม่ 22ธ.ค.-1มค.2558 รายละเอียด

วันที่ 17-12-2014   เข้าชมแล้ว 658 ครั้ง

รูปภาพเค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-12-2014   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่24ประจำปีการศึกษา2557 ระหว่าง 8-12ธันวาคม2557 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2014   เข้าชมแล้ว 98 ครั้ง

อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อ18พฤศจิกายน2557 รายละเอียด

วันที่ 26-11-2014   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 26-11-2014   เข้าชมแล้ว 114 ครั้ง

รายละเอียด

วันที่ 25-11-2014   เข้าชมแล้ว 131 ครั้ง

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมงานลูกเสือจังหวัด "วันมหาธีรราช'"เมื่อวันที่25พย.2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2014   เข้าชมแล้ว 130 ครั้ง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ดำเนินงานการประชุมทางวิชาการฯระดับ อาชีวศึกษาสุรินทร์ 20พย.2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-11-2014   เข้าชมแล้ว 119 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ถวายรายงานนำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ วันอังคาร ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 18-11-2014   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

ผู้บริหารและนักเรียนนักศึกษาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช 17พย. 2557 รายละเอียด

วันที่ 18-11-2014   เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยผู้อำนวยการ. นิวัติ ตั้งวัฒนา ออกรายการ 5เช้าข่าวใหญ่. สถานีโทรทัศน์ช่อง5 เมื่อ17 พ.ย 57 เวลา 8.30น. รายละเอียด

วันที่ 14-11-2014   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมินที่วิทยาลัยการชีพศีขรภูมิ ลการประเมิน ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ " เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ " รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 310 ครั้ง

ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” รายละเอียด

วันที่ 12-11-2014   เข้าชมแล้ว 239 ครั้ง

กระแสการตอบรับที่ภาคภูมิใจ "อาชีวศึกษาสุรินทร์ ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษานุ่งผ้าไหมอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยในสุรินทร์ " รายละเอียด

วันที่ 09-11-2014   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นให้ผู้บริหาร,ครู,บุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนนักศึกษานุ่งผ้าซิ่นทุกวันศุกร์รวมทั้งฟังธรรมและทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ รายละเอียด

วันที่ 09-11-2014   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

คณะกรรมการ อวท. คณะกรรมการชมรมต่างๆเตรียมข้อมูลรับการประเมินหน่วยมาตรฐาน รายละเอียด

วันที่ 07-11-2014   เข้าชมแล้ว 114 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง " ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-AUCTION) รายละเอียด

วันที่ 06-11-2014   เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครูต่างชาติและนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานภายในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 04-11-2014   เข้าชมแล้ว 142 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง " รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ " รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท. ตอนรับครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียตามโครงการความร่วมมือ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท.เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ร.รตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อ 25 ต.ค 57 รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท.ในอศจ.สุรินทร์รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯอ.กาบเชิงจ.สุรินทร์ เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 161 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 114 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรดูงานศูนย์บ่มเพาะ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " อาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร" รายละเอียด

วันที่ 26-09-2014   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับชั้น ปวช. 2 และระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคีประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

วันที่ 26-09-2014   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

แจ้งรายละเอียดการประเมินสรุปปลายภาคเรียนและการส่งเกรด รายละเอียด

วันที่ 11-09-2014   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

นิเทศนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการฝึกประสบการณ์บริษัท CRG รายละเอียด

วันที่ 01-09-2014   เข้าชมแล้ว 117 ครั้ง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอเชิญร่วม โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับหน่ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2014   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานราชการ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2014   เข้าชมแล้ว 292 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 14-08-2014   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 109 ครั้ง

ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานพระาเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชาญา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 110 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริทร์จัดกิจกรรม 12 สิงหา...มหาราชินี วันที่ 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 181 ครั้ง

ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 420 ครั้ง

คุณครูสุกัญญา ธรรมรส เข้ารับการประเมิน ครู คศ.2 รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 102 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 211 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ (ภาค 2) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (ภาค 3) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (ภาค 2) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 106 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด