วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยและคณะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจเยี่ยมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 6 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยฯได้นำสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวดจำนวน ๙ ผลงาน ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมจัดงาน "แทนคำขอบคุณ" ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมทำงานตลอดปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 7 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา รับรางวัลดีเด่น ในโครงการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2018   เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม วันครู ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง รับเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-12-2017   เข้าชมแล้ว 44 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์และมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 33 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี กับ นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนางสุภาวดี สิงหลสาย ครูแผนกวิชาการบัญชี รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกการจัดการสำนักงาน แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๙ คน ให้เป็น "เสาหลัก เมืองสุรินทร์" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 105 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบโควตา และระบบปกติ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู ร่วมงานต้อนรับ ผู้อำนวยการศิริวรรณ วงศ์วิลา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

บริษัท ซีพีออล จำกัด เข้าแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นตัวแทนรับมอบทุน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฎิบัติงานระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจาก ท่านสำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียน นักศึกษานำผลงานเข้าประกวดกว่า ๒๐ ผลงาน โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 32 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ (The Enterprising Mindset) จากวิทยากร นางวรรนิศา เกียรริ่ง เจ้าของบริษัทเกียร์ริ่ง กรุ๊ป โดยแผนกวิชาการตลาด ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๐ นายบุญนำพา ด่างเหลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและนายไพฑูรย์ กุลรักษา ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงชาติ ในงาน "ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับมอบโล่รางวัลจากท่านอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายวรเวทย์ บุญมา และคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2017   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-11-2017   เข้าชมแล้ว 51 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมส่งมอบเงินจำนวน ๑๑,๒๐๐ บาท และสิ่งของบริจาคจำนวน ๒๑๔ ถุง มูลค่า ๔๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่สภากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหล สู่กาชาดสุรินทร์" ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 51 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกคหกรรมศาสตร์ นำกระทงเข้าประกวดในงาน สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทอนุรักษ์ รับโล่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาวิชาชีพ โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซ็น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ นายมาซากิ คิเนะมุจิ และนายคุณจารึก ยุคุณธร เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency :JICA) ในโครงการความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องเรียนแผนกอาหารและห้องเรียนทางด้านภาษา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(Jaica) ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อสังเกตการทำงาน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่พักและความปลอดภัยต่างๆของอาสาสมัครญี่ปุ่น รายละเอียด

วันที่ 01-11-2017   เข้าชมแล้ว 46 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เป็นจิตอาสาและทำโรงทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2017   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

นางกัลยาณีย์ สุดใจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครูแผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะงพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2017   เข้าชมแล้ว 46 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฯ และนายชวภณ กนกบุญพิทักษ์ ครูแผนกการจัดการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็๋นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-10-2017   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร และนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 82 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประดับตกแต่งซุ้มดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทวิศึกษาด้านวิชาการและงานอาชีพ ในหลักสูตรเทคนิควิธีการผลิตผ้าบาติก ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารบาติก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 05-10-2017   เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน"ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน" มุทิตากษิณานุสรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-09-2017   เข้าชมแล้ว 68 ครั้ง

คณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธาน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-09-2017   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-09-2017   เข้าชมแล้ว 49 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู เข้ารับรางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทสถานศึกษาและประเภทคณะครู - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister ‘s Insurance Awards) ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-09-2017   เข้าชมแล้ว 66 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการสอบภาคปฏิบัติ รายวิชาการจัดตกแต่งสถานที่ ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช ๒ ,๓ แผนกการโรงแรมและการบริการ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2017   เข้าชมแล้ว 46 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2017   เข้าชมแล้ว 38 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศด้านวิชาชีพสู่ประเทศไทย ๔.๐ "นครชัยบุรินทร์" โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 66 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดพิธีประดับแถบ ๒ สี และกิจกรรมเดย์แคมป์ ในโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 56 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 91 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการเท่งโหน่งวิทยาคม ของโครงการฝีมือชนคนสร้างชาติ สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้จัดโดยบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สตูดิโอเวิร์คพอยท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 11-09-2017   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้เรียนด้านการบริการ โดยวิทยากรนายกฤติรัฐ เอื้อศรี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยง แผนกการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-09-2017   เข้าชมแล้ว 67 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในโครงการ "สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา พัฒนาคนสุรินทร์ เพื่อเปิดโลกอาชีพ และการมีงานทำ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-09-2017   เข้าชมแล้ว 82 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการสอบปฎิบัติในรายวิชาภัตตาคารการจัดเลี้ยงและการตกแต่งสถานที่ ของนักเรียนในระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 106 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มถวายการต้อนรับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำอำปึล) ตำบลเทนมีย์และห้องประชุมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 94 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการแข่งขันประกวดทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 60 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาการผลิตมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และวิชาออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 113 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 70 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด ปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 69 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-08-2017   เข้าชมแล้ว 78 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี(Koica) ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อสังเกตการทำงาน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาเกาหลี ที่พักและความปลอดภัยต่างๆของอาสาสมัครเกาหลี รายละเอียด

วันที่ 30-08-2017   เข้าชมแล้ว 61 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และการนำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดเป็นแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

นางสาวสุทัชชา สายไทย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับใบประกาศเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 86 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ปวส. ในโครงการพัฒนาแป้งเครปกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ปวช. ในโครงการพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัดดอกไม้เหลือใช้ (โอเอซิส) เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมภาพนูนต่ำ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฮอล ๗ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 109 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับครูทั้ง ๔ ท่านที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2017   เข้าชมแล้ว 134 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2017   เข้าชมแล้ว 97 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงาน "ภาคภูมิใจ ในความยินดี" เพื่อแสดงความยินดีแด่ครูทั้ง ๔ ท่านที่ได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2017   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 80 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประสานงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 71 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำ ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและปิดห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 75 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโครงการและพัมนาภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 80 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ ธารน้ำใจจากชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 56 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-08-2017   เข้าชมแล้ว 68 ครั้ง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ ส่งผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 1 ผลงาน ชื่อ“ไข่ไดโนเสาร์” โดยมีวัตถุดิบหลักคือ เศษกระดาษ แป้งมัน และปูน นำมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่ใช้ได้จริงและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 102 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) หญิง และรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 189 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 83 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ "ผ้าไหมไทยสู่สากล" ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2017   เข้าชมแล้ว 98 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ประจำอำเภอเมืองสุรินทร์ ในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2017   เข้าชมแล้ว 68 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-07-2017   เข้าชมแล้ว 91 ครั้ง

ภาพโครงการอบรมในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม" ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2017   เข้าชมแล้ว 69 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดพิธีเปิด - ปิด โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2017   เข้าชมแล้ว 66 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ และ ปวช.๒ เข้ารับฟังการแนะแนวจากบริษัท เอ็มบีซี แลนด์ จำกัด เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้นล่างอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2017   เข้าชมแล้ว 67 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2017   เข้าชมแล้ว 105 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำนักศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-07-2017   เข้าชมแล้ว 102 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-07-2017   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-05-2017   เข้าชมแล้ว 60 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-06-2017   เข้าชมแล้ว 44 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำดีพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-06-2017   เข้าชมแล้ว 50 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2017   เข้าชมแล้ว 61 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-06-2017   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-06-2017   เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประเภทมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น (ชาย หญิง) ในระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เวทีมวยกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมจากเปลือกทุเรียน รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ ศาลาดุสิดาลัย และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือแปซิฟิคกรุ๊ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 33 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียด

วันที่ 19-06-2017   เข้าชมแล้ว 145 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-06-2017   เข้าชมแล้ว 47 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประกันภัยในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2017   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประชุมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2017   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้ครูประจำแผนกวิชา เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดและบริษัทแมคไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 12-06-2017   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวช.๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-06-2017   เข้าชมแล้ว 38 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวช. ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับแกนนำยุวชนประกันภัย ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวแนะนำและยินดีต้อนรับ Miss Guan Qingqing และ Miss Duan Wenqi ครูสอนภาษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

นางสาวอินทิรา สงไพรสน นักศึกษาระดับช้้น ปวส ๒ สาชาวิชาการบัญชี นายอดิศร โชคเกิด และนางสาวพัชราภา ชิ้นรัมย์ นักศึกษาระดับช้้น ปวส ๒ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทสยามนิสสันสุรินทร์ จำกัด ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรมความรู้ให้กับแกนนำยุวชนประกันภัย ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 59 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อสมทบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-05-2017   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส. ๑ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-05-2017   เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมจัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกระยาหาร พร้อมทั้งเตรียมพระกระยาหารรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการผลิตกิ่งพันธ์ไม้พระราชทานโดยชุมชน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-05-2017   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เปิดสอนหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนทั่วไป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-05-2017   เข้าชมแล้ว 54 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและทักษะในการดูแลผู้เรียนแก่ครูที่ปรึกษา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-05-2017   เข้าชมแล้ว 69 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สาธิตการนุ่งผ้าไหมในแบบต่างๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-05-2017   เข้าชมแล้ว 58 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-05-2017   เข้าชมแล้ว 60 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินท์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-05-2017   เข้าชมแล้ว 36 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e - Portfolio ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-05-2017   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-05-2017   เข้าชมแล้ว 49 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-05-2017   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมพัฒนาจิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรม ถวายพวงมาลาสักการะพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 39 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ในกิจกรรม “สืบวิถี ศรีสงกรานต์” ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมรณรงค์และป้องกันลดอุบัติทางถนน เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณปั๊ม ปตท. (กม.๗) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-03-2017   เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับบุคลากรวัยแรงงานของประเทศไทยและประเทศอาเซียนในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-03-2017   เข้าชมแล้ว 32 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงาน"โสตสุรินทร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ" ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตร "พิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมาลวผลคำ" ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตร "พิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมาลวผลคำ" ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-03-2017   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 32 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีส่งมอบห้องเรียนภาษาเกาหลีโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี(KOICA) ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 37 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (แผนกวิชาบัญชี) โครงการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 2 -3 มีนาคม 2560 ณ อาคารโรงแรมและอาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตรบัญชีครัวเรือน โดยแผนกวิชาการบัญชี ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 31 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งตรวจสุขภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2017   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2017   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมสัมนา "เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจความมั่นคงของตนและชาติ" โดยแผนกวิชาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และ 1 DVE ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-02-2017   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รายละเอียด

วันที่ 15-02-2017   เข้าชมแล้ว 57 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมการประกวดและประเมินโครงการวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-02-2017   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ "ก้าวแรก สู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-02-2017   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2017   เข้าชมแล้ว 41 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการสอบปฏิบัติรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2017   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ที่ร่วมทำงานตลอดปี 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2017   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2017   เข้าชมแล้ว 51 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกองลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2017   เข้าชมแล้ว 47 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับแถบสามสีกองลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2017   เข้าชมแล้ว 20 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเลือกสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2017   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2017   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-01-2017   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมถ่ายทอดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-01-2017   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-01-2017   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ระดับกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ คูหาลูกเสือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2017   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รับประกาศนียบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก 100 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2017   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและปฏิณานตนของครู โดยมีผู้ปกครองร่วมตักบาตรและเป็นสักขีพยาน กิจกรรม Big Cleaning day และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2017   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน 400 กิโลกรัมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-01-2017   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัลดีเด่น ในโครงการธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2016   เข้าชมแล้ว 47 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับ ท่านบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมอำนวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2016   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบเค้กและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด

วันที่ 29-12-2016   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

สื่อหนังสือพิมพ์และนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ในการผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-12-2016   เข้าชมแล้ว 42 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์และมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-12-2016   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมย่อยแต่ละแผนกเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ระลึก 100 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-12-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประจำปี 2559 โดยมี พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.25 เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2016   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สิทธิพิเศษโควตา และระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

จังหวัดสุรินทร์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) ผลงานไทยประทีป โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี พศ ๒๕๕๙ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 39 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำผลงานเข้าประกวดจำนวน 34 ผลงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลประกอบการดีเด่น โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2559 และได้รับการคัดเลือกให้เดินทาง ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE College Central ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2016   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการโครงการฯ ติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2016   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมหอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2016   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำความร่วมมือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2016   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ตลาดน้ำราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 20 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู มอบเงินจำนวน 11,395 บาท สมทบกาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางปภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่ต้อนรับและจัดอาหารเลี้ยงช้างในกิจกรรม “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง “ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยและคณะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจเยี่ยมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-11-2016   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการลานบุญ ลานธรรม และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-11-2016   เข้าชมแล้ว 20 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ชมนิทรรศการช้าง ฉายสารคดีในการประกาศวันช้างโลกและกิจกรรมจากศิลปินที่เข้าร่วมสนับสนุนธรรมช้าง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-11-2016   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-11-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการลานบุญ ลานธรรม และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-11-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียนนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทำริบบิ้นและโบว์ดำแจกให้กับประชาชนทั่วไป ในงานจิตอาสา พับริบบิ้นสีดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทศไทยและพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นตัวแทนมอบริ้บบิ้นให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุินทร์ ในโครงการปั่น เชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา (สุรินทร์-อุดรมีชัย) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-10-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ในงานฟูตแอนด์โฮเทลเล็ค 2016 ในระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2559 ณ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทที่ 1 การแกะสลักผักและผลไม้ประเภทเดี่ยวในเวลา ผู้เข้าแข่งขัน นายทิณภัทร สันธนะวัธนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 การแกะสลักผักและผลไม้ประภททีมในเวลา ผู้เข้าแข่งขัน นายทิณภัทร สันธนะวัธนะ นายฐิติพงษ์ ขันทอง นายกฤษชนัน สัตรบุตร ประเภทที่ 3 การแข่งขันส้มตำเบรคแตกประเภทเดี่ยว ผู้เข้าแข่งขัน นายปุญญพัฒน์ ท่อนทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 การแข่งขันส้มตำลำซิ่งประเภททีม ผู้เข้าแข่งขัน นายปุญญพัฒน์ ท่อนทอง นายฐิติพงษ์ ขันทอง นายกฤษชนัน สัตรบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 32 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ในโครงการลานบุญ ลานธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา ไปมอบริบบิ้นสีดำให้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 39,990 ชิ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอำเภอต่างๆ มอบให้ประชาชนต่อไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชจัดในโครงการจัดทำโบว์สีดำไว้อาลัยจำนวน 39,999 ชิ้นให้แก่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ส่งมอบให้ประชาชนทั้ง 17 อำเภอในจังหวัดสุรินร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างพร้อมเพรียงโดยดำเนินการในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช โดยจัดกิจกรรมอบรมและรับย้อมผ้าสีดำซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมอบรมและนำผ้ามาย้อมสีดำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-10-2016   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรม-รับย้อมผ้าสีดำและจัดทำริ้บบิ้นสีดำไว้อาลัยจำนวน 39,999 ชิ้น โดยส่งมอบให้ประชาชนทั้ง 17 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-10-2016   เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-10-2016   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมผู้แทนสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการย้อมผ้าสีดำ เพื่อนำไปให้บริการรับย้อมผ้าในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-10-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรม การย้อมผ้าสีดำให้แก่ตัวแทนจากสถานศึกษาในอาชีวะจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ อาคารบาติก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-10-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย รายละเอียด

วันที่ 14-10-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย รายละเอียด

วันที่ 04-10-2016   เข้าชมแล้ว 20 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายการขับขี่ปลอดภัย ของตำรวจจราจร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-10-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด(บาร์บีคิว พลาซ่า) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 16-09-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปผสมความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-09-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วมชมหนังสั้น "ฉายแวว" ของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-09-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมฝึกและเดินสวนสนามเนื่องในวันพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 25 โรงเรียนศรีไผทสัมนต์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-09-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2016   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมตักบาตรตอนเช้าและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัด "โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ TOEIC ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

การสอบปฎิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบยุโรป ในวิชาภัตตาคารการจัดเลี้ยง ของนักศึกษาการโรงแรมชั้นปีที่ 3/1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อาคารปฎิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-08-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-08-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-08-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท แมคไทย จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการบันทึกทะเบียนประวัติ แบบ ก.ค.ส. 16 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ศุนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ได้นำเอาศิลปะการทำขนมไทยและการจัดตกแต่งแบบไทยมาแสดงใน ความร่วมมือไทย-จีนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมตักบาตรตอนเช้าและรับชมกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 25559 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลงในวรรณคดีและแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องบริหารการเงิน การวางแผนการใช้เงินจากธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center" ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2016   เข้าชมแล้ว 24 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-07-2016   เข้าชมแล้ว 30 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-07-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-07-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center" ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้การลงทะเบียน Promt pay ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "รักปลอดภัย สดใสอย่างวัยทีน" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2016   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการนุ่งไหม 10 แบบ โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ศุนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-07-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์" ประจำปี 2559 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นและบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2559 ณ เวทีมวยกลาง และ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-07-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมแกะสลักจากต้นโสน รายละเอียด

วันที่ 11-07-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาการองไทยจากแป้งต่างชนิดกัน รายละเอียด

วันที่ 11-07-2016   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการเย็บร้อยค่อยจีบ ระดับชาติครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 06-07-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-07-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-07-2016   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน“Chinese Bridge” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๙ ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 27-06-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา นุ่งผ้าไหมพื้นเมืองร่วมจัดกิจกรรมธรรมบุญตักบาตร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันชิวิต โดย ผู้เชี่่ยวชาญจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ รายละเอียด

วันที่ 09-06-2016   เข้าชมแล้ว 43 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี พร้อมให้ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-06-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์ ในวัน อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-06-2016   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 และปวช. 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-06-2016   เข้าชมแล้ว 23 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิกผลงาน ไทยประทีป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ชุดรับแขกจากถังน้ำมันรีไซเคิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน กล่องทิชชูตาล ลาน ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสุริทร์ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FiX IT Center ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2559 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-05-2016   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกายาหาร พร้อมจัดทำพระกายาหารสำหรับพระองค์และห้องพระราชทานเลี้ยงคณะผู้ติดตามและขบวนเสร็จฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต รายละเอียด

วันที่ 18-05-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกระยาหาร พร้อมจัดทำพระกระยาหารสำหรับพระองค์และห้องพระราชทานเลี้ยงคณะผู้ติดตามและขบวนเสด็จฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รายละเอียด

วันที่ 18-04-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ "ศิษย์เก่าการตลาดและผู้มีเกียรติทุกท่าน"ร่วมบุญ "ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-04-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

รองผู้อำนวยการเขลางค์ วงศวิเชียร นำคณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "วันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย" ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภัคดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 08-04-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันเวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์พร้อมคณะครู ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-03-2016   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

การประเมินผลการดำเนินการโครงการศูนย์บ่นเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 16-03-2016   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2016   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-03-2016   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

ภาพบรรยากาศการออกสำรวจกล่องทีวีดิจิตอลของครู-เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-02-2016   เข้าชมแล้ว 26 ครั้ง

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมงานเลี้ยง จบการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 และปวส 2 ในปีการศึกษา 2558 ในงาน "สานใจ สายสัมพันธ์ อาชีวศึกษา 58" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2016   เข้าชมแล้ว 28 ครั้ง

โรงเรียนอัฒฑกรณ์บริรักษ์ ,มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส2 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และบริษัท เจ วาย ที แนะแนวการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-02-2016   เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่พระราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายซุนเซน ชเลน นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ,นายซุนเฮง ชเลน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านกำปงเฌอเตียล อำเภอปราสาทซอมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา รายละเอียด

วันที่ 19-02-2016   เข้าชมแล้ว 34 ครั้ง

แผนกวิชาการจัดการสำนักงานจัดกิจกรรมประชุมสัมนาทักษะในการครองงานและการครองตน ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2,1 (DVE) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-02-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

รองผู้อำนวยการและตัวแทนครูนักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกวิชาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ แนะแนวศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รายละเอียด

วันที่ 15-02-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

แผนกวิชาบัญชีจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการอาชีพ กรณีศึกษา: ปัญหาในการสอบบัญชี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม รายละเอียด

วันที่ 15-02-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเชื่อมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-02-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.ในการแข่งขันทักษะ การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช และ ปวส. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด

วันที่ 11-02-2016   เข้าชมแล้ว 59 ครั้ง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการบริการ จัดอบรมโครงการทักษะการให้บริการ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-02-2016   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประเมินและประกวดโครงการวิชาชีพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2016   เข้าชมแล้ว 21 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-02-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

โครงการสัมมนาทางการตลาด "เมล่อนเมืองช้าง...ก้าใหม่ของตั้งถาวรกรุ๊ป" โดยแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-02-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

โครงการจัดการประชุมเรื่อง "เลขานุการควรปฏิบัติงานอย่างไร...ให้เจ้านายพึงพอใจ โดยแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-02-2016   เข้าชมแล้ว 22 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1 เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง รายละเอียด

วันที่ 28-01-2016   เข้าชมแล้ว 25 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรม ลานบุญลานธรรม นำวิถีไทย เพื่อให้คณะครูนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ณอาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาชีพเสริมสวยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26-27 มกราคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำรถอาหารช้าง เพื่อเข้าประกวดในงานมหัศจรรย์งานเลี้ยงอาหารช้างประจำปี 2558 และวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่19 พฤศจิกายน 2558 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ระบบโคตา ประจำปี การศึกษา 2559 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น” ในวันที่ 4 ,12,13 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวงแปด ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมปลูกป่าสาธารณะ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ เขาสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต สู่ชุมชนและสถานศึกษาใกล้เคียง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-01-2016   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควต้า) และระบบปกติ รายละเอียด

วันที่ 20-01-2016   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม และรับเกียรติบัตรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในกิจกรรม วันครู 2559 อนาคตกล้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-01-2016   เข้าชมแล้ว 27 ครั้ง

ท่านอดีต ส.ส. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นประธานในพิธี เปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-01-2016   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม จุดเทียนไชยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 09-12-2015   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย ร่วมใจพลังมวลชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามศรีณรงค์ รายละเอียด

วันที่ 01-12-2015   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมคนสุรินทร์กินเส้น ครั้งที่ 3 โดยใด้นำนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดทำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคุณครู ธัชกร พรมโสภา และครูธงชัย สารากูล เป็นผู้จัดทำและควบคุมนักศึกษา และให้แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน นำนักศึกษา จำนวน 20 คนร่วมต้อนรับในงานครั้งนี้ โดยมีคุณครูวนิดา คงชูดี เป็นผู้ควบคุม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2015   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสันมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาววิภาดา ชนะชัย นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2/1 นางสาวปริณดา บุญสอน นักศึกษาบัญชี 3/2 และนางสาวยุพา วาหะมงคล นักศึกษาแผนกการจัดการสำนักงาน 5/1 MEP ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน รายละเอียด

วันที่ 24-11-2015   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นสนามสอบการประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพและ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2015   เข้าชมแล้ว 40 ครั้ง

ครูบุหงา โสวภาคและบุคคลากรเดินทางเพื่อไปส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่นในโครงการฝึกงานกับ บริษัท ไทยอัศวเลิศ ATP ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2015   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

โรงเรียนสอนภาษาเซน คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 , ปวส 2 และประชุมผู้ปกครองเพื่อไป ทำงา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-11-2015   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

ผู้บริหารครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2558 รายละเอียด

วันที่ 10-11-2015   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

อาชีวศึกษาสุรินทร์นำโดยผอ.นิวัติ ตังวัฒนานำเงินจากยอดจำหน่ายเค้กปี 2558 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยสุรินทร์ในวันที่ 4 พย.58"วันรวมน้ำใจสู่กาชาดสุรินทร์" รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2558 และนายอนุรักษ์ บุตรดาษ นักศึกษาระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2558 และนายอนุรักษ์ บุตรดาษ นักศึกษาระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 29 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษานายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต้อนรับ ครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี เพื่ออบรมโครงการภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ระว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด

วันที่ 27-10-2015   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหารคุณครู ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 26-10-2015   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบกที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 29-09-2015   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหารคุณครูและนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจากประเทศกัมพูชาที่เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พร้อมเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ณ อาคารเอนกประสงค์กรมราชองค์รักษ์เกียกกาย และเข้าพบ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-09-2015   เข้าชมแล้ว 137 ครั้ง

นายฐิติพงศ์ ขันทอง ได้รับรางวัล ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว ในการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน FOOD AND HOTELEX 2015 ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น รายละเอียด

วันที่ 14-09-2015   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 รายละเอียด

วันที่ 14-09-2015   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประกอบการใหม่ ใส่ใจการทำบัญชี" ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-09-2015   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ ครูฝึก ครูนิเทศแผนกวิชา เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ระว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ รายละเอียด

วันที่ 04-09-2015   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รายละเอียด

วันที่ 02-09-2015   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 1 ร.ร. ศรีไผทสมันต์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

บริษัท แมคไทย จำกัด และบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับ ชั้น ปวช 2 แผนกวิชา การบัญชี การเลขานุการ การตลาด อาหารและโภชนาการ การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมลงนามกับสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เซนทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป กำจัด 2.บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เอ็มเคเรสโตรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 4. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการชีวศึกษาใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อ ร่วมกิจกรรม ลานบุญลานธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

คณะครู บุคลากร เจ้าหน้า ที่นักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนเลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ในโครงการ China world Fabric Fashion Design Contest โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ ศูนย์การค้าChina world และทัศนศึกษา ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๓ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีมวลชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาศทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต. นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 8 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๓ พรรษามหาราชินี และกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม นำวิถีไทย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู นักศึกษาเข้ารับรางวัลขับขี่ปลอดภัย รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมใน เสริมสร้างปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม ตลาดอาชีวะ R-cheewa Market ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

คุณพิศาล มุกดาอนันต์ กรรมการผู้จัดการร้านรวมวิทยา กรรมการวิทยาลัยฯ มอบเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบพิธีเททองหล่อพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะกรรมการโรงเรียนฯเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสินทร์วิทยา ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรคู่ขนานฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดอบรม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต E - Learning สู่ Asean ระหว่างวันที่ 7,14,21 และวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู ดูงานศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันอังคารที่ 7 กค. 58 ค่ะ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

คณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่รัฐสภา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยและการประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดบูรพาราม รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

นายฐิติพงศ์ ขันทอง นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส 1) ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ประเภทเยาวชน สาขาการจัดดอกไม้ (Floristry) ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (ระดับภาค) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 5 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลคะแนนรวมอยู่ในรับดับสูงสุด (ระดับ ๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีบูชาสักการะองค์พระพุทธรูป พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และการมอบเกียรติบุคลากรของสถานศึกษา(พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ) และพิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรรับขวัญ" ภาคบ่าย กิจกรรมนันทนาการ "วงดนตรีอิสระ" รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา เข้ารับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ฯ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนามกับคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ. สนามศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จำนวน 10 คน และครูผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ยินดีต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินฯ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

การประชุมครูที่ปรึกษาและประธานชมรม โดย คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และครูที่ปรึกษาองค์การฯวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา15.00-17.00น. ที่ห้อง ทูบีนัมเบอวัน รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2558 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลชมเชย สายอาชีวศึกษา ธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมประเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 20 ครั้ง

พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

Thank you party สวัสดีปีใหม่ 2558 คินความสุขสู่ชาวอาชีวศึกษาสุรินทร์ ด้วยคำว่า ขอบคุณ ขอบคุณ 9 มกราคม 2558 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์วันครู" อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

คณะครู ร่วมกิจกรรม "วันครู พ.ศ. 2558" 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมอวยพรปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-12-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกปฏิบัติงานโครงการเค้กเทศการปีใหม่ 22ธ.ค.-1มค.2558 รายละเอียด

วันที่ 17-12-2014   เข้าชมแล้ว 97 ครั้ง

รูปภาพเค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-12-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่24ประจำปีการศึกษา2557 ระหว่าง 8-12ธันวาคม2557 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อ18พฤศจิกายน2557 รายละเอียด

วันที่ 26-11-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 26-11-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

รายละเอียด

วันที่ 25-11-2014   เข้าชมแล้ว 16 ครั้ง

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมงานลูกเสือจังหวัด "วันมหาธีรราช'"เมื่อวันที่25พย.2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-11-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ดำเนินงานการประชุมทางวิชาการฯระดับ อาชีวศึกษาสุรินทร์ 20พย.2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ถวายรายงานนำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ วันอังคาร ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 18-11-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ผู้บริหารและนักเรียนนักศึกษาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช 17พย. 2557 รายละเอียด

วันที่ 18-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยผู้อำนวยการ. นิวัติ ตั้งวัฒนา ออกรายการ 5เช้าข่าวใหญ่. สถานีโทรทัศน์ช่อง5 เมื่อ17 พ.ย 57 เวลา 8.30น. รายละเอียด

วันที่ 14-11-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมินที่วิทยาลัยการชีพศีขรภูมิ ลการประเมิน ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ " เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ " รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 48 ครั้ง

ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 19 ครั้ง

ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” รายละเอียด

วันที่ 12-11-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

กระแสการตอบรับที่ภาคภูมิใจ "อาชีวศึกษาสุรินทร์ ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษานุ่งผ้าไหมอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยในสุรินทร์ " รายละเอียด

วันที่ 09-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นให้ผู้บริหาร,ครู,บุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนนักศึกษานุ่งผ้าซิ่นทุกวันศุกร์รวมทั้งฟังธรรมและทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ รายละเอียด

วันที่ 09-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

คณะกรรมการ อวท. คณะกรรมการชมรมต่างๆเตรียมข้อมูลรับการประเมินหน่วยมาตรฐาน รายละเอียด

วันที่ 07-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง " ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-AUCTION) รายละเอียด

วันที่ 06-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครูต่างชาติและนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานภายในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 04-11-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง " รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ " รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท. ตอนรับครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียตามโครงการความร่วมมือ รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท.เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ร.รตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อ 25 ต.ค 57 รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท.ในอศจ.สุรินทร์รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯอ.กาบเชิงจ.สุรินทร์ เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

เขมราฐ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะจากเดชอุดม รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรดูงานศูนย์บ่มเพาะ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " อาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร" รายละเอียด

วันที่ 26-09-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับชั้น ปวช. 2 และระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคีประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

วันที่ 26-09-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

แจ้งรายละเอียดการประเมินสรุปปลายภาคเรียนและการส่งเกรด รายละเอียด

วันที่ 11-09-2014   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นิเทศนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการฝึกประสบการณ์บริษัท CRG รายละเอียด

วันที่ 01-09-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอเชิญร่วม โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับหน่ รายละเอียด

วันที่ 26-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานราชการ รายละเอียด

วันที่ 15-08-2014   เข้าชมแล้ว 45 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 14-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานพระาเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชาญา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริทร์จัดกิจกรรม 12 สิงหา...มหาราชินี วันที่ 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 35 ครั้ง

คุณครูสุกัญญา ธรรมรส เข้ารับการประเมิน ครู คศ.2 รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 8 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ (ภาค 2) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (ภาค 3) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (ภาค 2) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

การบรรยายพิเศษจาก คุณกฤษณพันธ์ พรหมกันธา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 14 ครั้ง

ทำบุญตักบาตร...ฟังธรรมเทศนา รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กีฬามวยไทย - มวสากลสมัครเล่น ชาย - หญิง รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

โครงการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์...ร้อยจิตรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาค 4) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์...ร้อยจิตรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาค 3) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์...ร้อยจิตรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาค 2) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์...ร้อยจิตรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 17 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำกัด รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ประชุมเครือข่ายบริหารกลุ่มเสี่ยง รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร...ฟังธรรมเทศนา ทุกวันศุกร์ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประกอบการใหม่ ใส่ใจการทำบัญชี" รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

เสวนาและบรรยายพิเศษ "ผู้ประกอบการใหม่เป็นได้...ไม่ยาก" รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร อาหารเพื่อการค้า รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การประดิษฐ์ของชำร่วย รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การนวดเพื่อสุขภาพ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การตกแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวสึกษาสุรินทร์ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การจัดและประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อการค้า รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Mini English Program รายละเอียด

วันที่ 01-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซีนาน Southwest University ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขตปกครองพิเศษเมืองฉงฉิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด

วันที่ 01-08-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา Bei Bei เมืองฉงฉิ่ง แระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด

วันที่ 24-07-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู" รายละเอียด

วันที่ 15-07-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 15-07-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การให้บริการอาหารแบบตะวันตกเพื่อก้าวหน้าสู่สากลจัดโดยแผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 24-06-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เรื่อง " การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว" รายละเอียด

วันที่ 19-06-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 19-06-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 19-06-2014   เข้าชมแล้ว 32 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 18-06-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 18-06-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร "กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่" ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ชั้น ๓ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-06-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้เปิดศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดระบบต่างๆ รายละเอียด

วันที่ 18-06-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแบบบูรณาการสหวิชาชีพ โดยมีนายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง เป็นประธาน รายละเอียด

วันที่ 18-06-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เปิดศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข เป็นประธานพิธีเปิด รายละเอียด

วันที่ 17-06-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

วันที่ 13-06-2014   เข้าชมแล้ว 59 ครั้ง

ประกาศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งว่างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2014   เข้าชมแล้ว 71 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา. รายละเอียด

วันที่ 13-06-2014   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร นั่งฟังเทศนาธรรม ที่โดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต รายละเอียด

วันที่ 11-06-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รายละเอียด

วันที่ 09-06-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

English Camp. รายละเอียด

วันที่ 09-06-2014   เข้าชมแล้ว 8 ครั้ง

งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ประชุมนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-06-2014   เข้าชมแล้ว 8 ครั้ง

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันสัปดาห์สิ่งแวดล้อม รายละเอียด

วันที่ 06-06-2014   เข้าชมแล้ว 5 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

วันที่ 06-06-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

วันที่ 02-06-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

การอบรมพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน บ้านจันรม รายละเอียด

วันที่ 29-05-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สำนักอำนวยการแจ้งกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ (TK Forum 2014) รายละเอียด

วันที่ 28-05-2014   เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง

กำหนดการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเก่า ระดับชั้น ปวช.๒, ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้นบน หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-05-2014   เข้าชมแล้ว 10 ครั้ง

กำหนดการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้นบน หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-05-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอแจ้งการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องทะเบียน รายละเอียด

วันที่ 22-05-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันที่ 23 -25 พฤษภาคม 2557 ส่วนผู้มีหน้าที่เวรยามประจำวัน ขอให้ปฏิบัติตามปกติ และขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 โดยจะแจ้งวันเวลาให้ทราบในภายหลัง รายละเอียด

วันที่ 19-05-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

ประกาศการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

วันที่ 12-05-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ประกาศหน่วย ABI สาธิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการ รายละเอียด

วันที่ 07-05-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

วันที่ 06-05-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ " เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร " รายละเอียด

วันที่ 30-04-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

พิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีปิด โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 29 มีนาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 11-04-2014   เข้าชมแล้ว 18 ครั้ง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร-เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 2-4 เมษายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 10-04-2014   เข้าชมแล้ว 15 ครั้ง

สืบวิถี ศรีสงกรานต์ ๕๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-04-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 10-04-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-04-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

“พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ” 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 10-04-2014   เข้าชมแล้ว 11 ครั้ง

“พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ” 30 มีนาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 29-03-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

ภาพกิจกรรม “พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ” ล่าสุด รายละเอียด

วันที่ 28-03-2014   เข้าชมแล้ว 12 ครั้ง

ยินดีต้อนรับโครงการค่าย "พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ" รายละเอียด

วันที่ 05-03-2014   เข้าชมแล้ว 13 ครั้ง

โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 รายละเอียด

วันที่ 31-01-2014   เข้าชมแล้ว 145 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง " ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว" รายละเอียด

วันที่ 31-01-2014   เข้าชมแล้ว 301 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 20-01-2014   เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง"การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว" รายละเอียด

วันที่ 17-01-2014   เข้าชมแล้ว 190 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อกลุ่มสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2014   เข้าชมแล้ว 51 ครั้ง

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ ๐๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-Net ระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 15-01-2014   เข้าชมแล้ว 56 ครั้ง

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ ๐๐๕/๒๕๕๗ "เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและสมาชิกดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 15-01-2014   เข้าชมแล้ว 80 ครั้ง

กำหนดการอบรมพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1และปวส.1ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

วันที่ 08-01-2014   เข้าชมแล้ว 60 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง"ขออนุญาตติวสอบ V-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๖" รายละเอียด

วันที่ 16-12-2013   เข้าชมแล้ว 183 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว" รายละเอียด

วันที่ 13-12-2013   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยมาตรฐานการวิชาชีพฯ ด้วยความยินดียิ่ง รายละเอียด

วันที่ 25-11-2013   เข้าชมแล้ว 146 ครั้ง

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๕ (วอศ.เกมส์)" รายละเอียด

วันที่ 25-11-2013   เข้าชมแล้ว 104 ครั้ง

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินหน่วยมาตราฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย " รายละเอียด

วันที่ 12-11-2013   เข้าชมแล้ว 144 ครั้ง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด

วันที่ 25-10-2013   เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ขอเชิญร่วมงานช้าง ประจำปี 2556 รายละเอียด

วันที่ 17-10-2013   เข้าชมแล้ว 304 ครั้ง

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ " เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 " รายละเอียด

วันที่ 03-10-2013   เข้าชมแล้ว 273 ครั้ง

ภาพกิจกรรม Fix It Center ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2556 รายละเอียด

วันที่ 02-10-2013   เข้าชมแล้ว 334 ครั้ง

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน " รายละเอียด

วันที่ 14-09-2013   เข้าชมแล้ว 383 ครั้ง

ภาพกิจกรรม " เกียรติ...ก้าว...ไกล...ชไมพร ตุ้มพงษ์" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-09-2013   เข้าชมแล้ว 412 ครั้ง

ภาพกิจกรรม " บันทึกเกียรติยศ...ที่ภาคภูมิ " ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-07-2013   เข้าชมแล้ว 879 ครั้ง

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำการศึกษา 2556 ครั้งที่ 8 อาชีวะเมืองช้างเกมส์ วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-06-2013   เข้าชมแล้ว 470 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนา 2556 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการชไมพร ตุ้มพงษ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้มีโอกาศต้อนรับ คุณศรีวิไล ศรีหรั่งไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน และคุณสุกัญญา ยงเพชร พนักงานปฎิบัติการ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ให้ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 07-02-2013   เข้าชมแล้ว 893 ครั้ง

ทักษะด้านอาหารและโภชนาการ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 07-02-2013   เข้าชมแล้ว 730 ครั้ง

ทักษะด้านคหกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 882 ครั้ง

โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานสำนักงาน ในต่างประเทศ ณ O-Smach Resort Combodia รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 528 ครั้ง

นางสาวจิราพร พวงมอญ เข้ารับการประเมินสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 513 ครั้ง

ประกวดสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา (ชั้นล่าง) รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 535 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 456 ครั้ง

ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 713 ครั้ง

โต๊ะอาหารช้าง (ออกสู่สายตาประชาชน) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 333 ครั้ง

โต๊ะอาหารช้าง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 277 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม กาชาดช่วยเหลือสังคม รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 286 ครั้ง

ประเมินสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 373 ครั้ง

การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 528 ครั้ง

กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ทุกวันศุกร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 283 ครั้ง

วันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 319 ครั้ง

สัมมนาวิชาชีพ แผนกเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 330 ครั้ง

ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 212 ครั้ง

การสนทนากลุ่ม Focus Groups รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 619 ครั้ง

นักศึกษาทำกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 599 ครั้ง

การปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยงานทวิภาคี รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 304 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ วันที่ 6 กันยายน 2555 รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 311 ครั้ง

ครู และบุคลากร ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2555 รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 346 ครั้ง

Concert ZERO (DRUG) With BangKaew. รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 287 ครั้ง

ครู เจ้าหน้า นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา (ชั้นล่าง) รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 240 ครั้ง

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2555 รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำองค์การวิชาชีพชมรม ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 30 ส.ค. 2555 รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 248 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2555 วันที่ 29 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง

ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 28 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 547 ครั้ง

ประมวลภาพกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในงานแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 503 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 ลงสนามเริ่มแข่งกีฬา รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 454 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 409 ครั้ง

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 271 ครั้ง

มาออกกำลังกายกับแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 314 ครั้ง

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 314 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 350 ครั้ง

หลักสูตร การจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 24-10-2012   เข้าชมแล้ว 354 ครั้ง

หลักสูตร การนวดอายุรเวท โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 414 ครั้ง

หลักสูตร การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 404 ครั้ง

หลักสูตร การทำขนมอบ (เบเกอรี่) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 393 ครั้ง

หลักสูตร การต่อเล็บและการเพ้นท์เล็บ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 295 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการ รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมห่มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง

ทูลถวายมิ่งมาตา 80 พรรษา มหาราชินี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 9 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 387 ครั้ง

มหกรรมแห่งเทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 203 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง

ค่ายคณิต - วิทย์ ในโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 629 ครั้ง

โครงการภาษาไทย ภาษาถิ่น รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 577 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 433 ครั้ง

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน 2555 รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 519 ครั้ง

ครุสอนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 276 ครั้ง

นิทรรศการศิลปะ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 433 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับรางวัลชมเชย การประกวด "พานรับน้ำพระพุทธมนต์" ในโครงการเรียงร้อย ค่อยเย็บ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 3 รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 590 ครั้ง

แสดงแบบครุย สถาบันการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมธนินทร์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2555 รายละเอียด

วันที่ 22-08-2012   เข้าชมแล้ว 460 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 456 ครั้ง

มหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี To Be Number One 2012 รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 586 ครั้ง

คาบกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญเข้าฐาน รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 529 ครั้ง

กิจกรรมดนตรี การสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่ง รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 302 ครั้ง

จัดนิทรรศการส้วม กรมอนามัยฯ มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง

จัดนิทรรศการส้วมในการประชุมผู้บริหาร ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลช กรุงเพพฯ รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 276 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการประกันภัย สุนทรภู่ รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง

กิจกรรมการประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ YAMAHA รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 273 ครั้ง

การตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้า Brother รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 380 ครั้ง

โครงการศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 440 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 660 ครั้ง

Fix It Center At องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 453 ครั้ง

Fix It Center At เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 426 ครั้ง

เปิด โครงการขยายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix In Center) ปี 2555 at เทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 423 ครั้ง

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ สุดยอดส้วมสถานศึกษาอาชีวแห่งปี 2554 ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 302 ครั้ง

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ สุดยอดส้วมสถานศึกษาอาชีวแห่งปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 13-07-2012   เข้าชมแล้ว 302 ครั้ง

การประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ รายละเอียด

วันที่ 12-07-2012   เข้าชมแล้ว 446 ครั้ง

วัยรุ่น ไม่วุ่น ไม่เสี่ยง รายละเอียด

วันที่ 05-07-2012   เข้าชมแล้ว 744 ครั้ง

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "ชาเลนจ์เดย์" รายละเอียด

วันที่ 05-07-2012   เข้าชมแล้ว 409 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ รายละเอียด

วันที่ 05-07-2012   เข้าชมแล้ว 455 ครั้ง

Sufficiency Economy Philosophy of King Bhumibol Adulyadej in Paris 2. รายละเอียด

วันที่ 27-06-2012   เข้าชมแล้ว 277 ครั้ง

2nd Batch of Schools Partnership Program Between Vocational School in Indonesia and Thailand. รายละเอียด

วันที่ 27-06-2012   เข้าชมแล้ว 438 ครั้ง

ท่านผู้อำนวยการ ทำความร่วมมือกับมหาวิทยลัยครุศาสตร์ยูนนาน คุณหมิง ประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งครู - นักศึกษา รายละเอียด

วันที่ 27-06-2012   เข้าชมแล้ว 360 ครั้ง

Sufficiency Economy Philosophy of King Bhumibol Adulyadej in Paris. รายละเอียด

วันที่ 28-05-2012   เข้าชมแล้ว 375 ครั้ง

โครงการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ไปฝึกทักษะการปฏิบัติงานในประเทศบรูไน รายละเอียด

วันที่ 28-05-2012   เข้าชมแล้ว 919 ครั้ง

วันทางามเด่น เห็นประจักษ์ รายละเอียด

วันที่ 28-05-2012   เข้าชมแล้ว 391 ครั้ง

วันฉัตรมงคล รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 478 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ประเทศไทย รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 316 ครั้ง

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง

คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 681 ครั้ง

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 329 ครั้ง

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมบริจาคโลหิต รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 269 ครั้ง

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 295 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อม การเขียนแผนการสอนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะ 3D รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 416 ครั้ง

ประเมิน To Be Number One ระดับประเทศรอบที่ 1 รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 282 ครั้ง

Lesson Plan Writing Workshop for the foreign theachers รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 381 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 281 ครั้ง

ประเมินสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 452 ครั้ง

Mini English Program (MEP) รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพกิจการอาชีวศึกษา รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 347 ครั้ง

นักเรียนนักศึกษาใหม่มอบตัวรายงาตัวและลงทะเบียนเรียน รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 246 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 199 ครั้ง

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 1848 ครั้ง

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปรการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 570 ครั้ง

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 772 ครั้ง

บรรยากาศซ้อมรับประกาศนียบัตร ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 959 ครั้ง

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 327 ครั้ง

โครงการประกวดโครงงานทางวิชาการ รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 381 ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศ 2554 รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 349 ครั้ง

Valentine s Day รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 359 ครั้ง

1 ใจ 1 ธรรมะ โครงการ To Be Number One รายละเอียด

วันที่ 16-03-2012   เข้าชมแล้ว 406 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 Part2 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 752 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 Part1 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 648 ครั้ง

สอบ V-Net. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 305 ครั้ง

ท่านผู้อำนวยการร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์" รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 337 ครั้ง

ประเมินโครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 300 ครั้ง

รายงานตัวนกศึกษาโควต้า รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 329 ครั้ง

นักศึกษาการโรงแรมเข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมเพชรเกษม รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง

EIS Program. @Anuburn Surin School รายละเอียด

วันที่ 02-03-2012   เข้าชมแล้ว 279 ครั้ง

นักศึกษาชมรม To Be Number One ร่วมงาน "พลังคนพิการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" รายละเอียด

วันที่ 06-02-2012   เข้าชมแล้ว 483 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด

วันที่ 06-02-2012   เข้าชมแล้ว 389 ครั้ง

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศรวมหาราช รายละเอียด

วันที่ 03-02-2012   เข้าชมแล้ว 555 ครั้ง

เทิดไท้องค์ราชันย์ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล" ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รายละเอียด

วันที่ 03-02-2012   เข้าชมแล้ว 349 ครั้ง

งานวันครูจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล" รายละเอียด

วันที่ 03-02-2012   เข้าชมแล้ว 425 ครั้ง

แทนคำขอบคุณ รับโชค มีชัย ตลอดปี คลอดไป รายละเอียด

วันที่ 31-01-2012   เข้าชมแล้ว 1107 ครั้ง

เค้กอาชีวะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-01-2012   เข้าชมแล้ว 325 ครั้ง

ประเมินประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2012   เข้าชมแล้ว 317 ครั้ง

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 30-01-2012   เข้าชมแล้ว 601 ครั้ง

อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 30-01-2012   เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง

อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2012   เข้าชมแล้ว 386 ครั้ง

ประชุมบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 474 ครั้ง

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 415 ครั้ง

นักศึกษาโตวต้ารายงานตัว รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 356 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 396 ครั้ง

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 282 ครั้ง

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ "นวดสปาเพื่อสุขภาพ" รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 248 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 381 ครั้ง

เดิน วิ่ง การกุศลครั้งที่ 1 รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 323 ครั้ง

งานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสิรินธร รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 278 ครั้ง

เข้าค่ายอบรมธรรมะ เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง

ประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 363 ครั้ง

๘๔ พรรษา คุณ ธ รักษา มหาราชัน รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง

กิจกรรมสุรินทร์ สร้างสุข การยอวาที รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 301 ครั้ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 208 ครั้ง

พิธีเสกน้ำพุทธมนต์ วัดบูรพาราม รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 239 ครั้ง

วันวชิราวุธ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 356 ครั้ง

ถึงเวลา โต๊ะช้าง ออกสู่สายตาประชาชน รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง

โต๊ะช้าง รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 239 ครั้ง

โต๊ะช้าง "ด้านช้างสามเศียร" รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 407 ครั้ง

โต๊ะช้าง "มาดูทางด้านงานฝีมือ งานใบตอง งานแกะสลัก" รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 241 ครั้ง

กว่าจะมาเป็นโต๊ะช้าง รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 473 ครั้ง

มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 รวมภาพบรรยากาศสาวงามเมืองช้าง รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 320 ครั้ง

มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 รวมภาพบรรยากาศบริเวณซุ้มกาชาด รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 361 ครั้ง

มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 บริเวณซุ้มวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

ผู้อำนวยการสอนให้นักเรียนนักศึกษาสวมผ้าไทย รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง

โครงการพิธีประชุมกองลูกเสือ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 192 ครั้ง

ประเมินองค์การองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง

กิจกรมเด็กดี V-Star รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

สอศ.ช่วยเหลือผู้ประสบถัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 179 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม จังหวัดสระบุรี รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 195 ครั้ง

ประเมินสุดยอดส้วม ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 189 ครั้ง

โครงการครูที่ปรึกษารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 159 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 160 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 263 ครั้ง

ปฐมนิเทศนักศึอษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 54 รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 216 ครั้ง

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 170 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบควบคุมภายใน รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 178 ครั้ง

เยาวชนกับการเสริมสร้างวัฒนธรมมประชาธิปไตย รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 289 ครั้ง

โครงการสัมมนา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน หลักการบริหารบุคลากรในสำนักงาน จรรยายบรรณหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 196 ครั้ง

การประกวดโครงการวิชาชีพของแผนกวิชาการบัญชี รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

คุณครูนำนักเรียนนักศึกษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

ประชุมคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 207 ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตียมสอบ Pre Net และ V-NET รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 307 ครั้ง

โครงการอบรมลูกเสืออาสาจราจร รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 273 ครั้ง

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 241 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร วิทยากร และนักบริหารศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 211 ครั้ง

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้า V-Net รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 303 ครั้ง

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 692 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 336 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านโคกแสลง รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 281 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมป้องกันเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 609 ครั้ง

โครงการค่ายอาสาอาชีวะสุรินทร์บริการ รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) รายละเอียด

วันที่ 04-01-2012   เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง

งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาบรมราชินีนาถ รายละเอียด

วันที่ 04-01-2012   เข้าชมแล้ว 393 ครั้ง

การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 373 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีนักบริหาร รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 393 ครั้ง

ฝ้ายทอใจ ถักทอ 60 ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 355 ครั้ง

โครงการลูกเสือป้องกันภัยและเพลิงไหม้อาคารสถานที่ รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 457 ครั้ง

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 454 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ ช่วงบ่าย รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 382 ครั้ง

พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ ช่วงเช้า รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 309 ครั้ง

มหกรรมรวมผล To Be Number One รายละเอียด

วันที่ 09-12-2011   เข้าชมแล้ว 673 ครั้ง

Young Supermodel of Northeadt Vocational Fashion Center 2nd 2011 รายละเอียด

วันที่ 06-12-2011   เข้าชมแล้ว 411 ครั้ง

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายละเอียด

วันที่ 06-12-2011   เข้าชมแล้ว 494 ครั้ง

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ค่ายคุณธรรม รายละเอียด

วันที่ 06-12-2011   เข้าชมแล้ว 300 ครั้ง

โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รายละเอียด

วันที่ 06-12-2011   เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสรินทร์ ครั้งที่ 1/2554 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 317 ครั้ง

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 297 ครั้ง

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 297 ครั้ง

เอื้อนอวยพร สืบวิถี ศรีสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 297 ครั้ง

วางพวงมาลา ณ บริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 204 ครั้ง

การประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 219 ครั้ง

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 243 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2554 ณ เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-11-2011   เข้าชมแล้ว 582 ครั้ง

งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

วันที่ 25-11-2011   เข้าชมแล้ว 388 ครั้ง

การเตรียมงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

วันที่ 25-11-2011   เข้าชมแล้ว 398 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fixit center 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2011   เข้าชมแล้ว 400 ครั้ง

นักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี รายละเอียด

วันที่ 25-11-2011   เข้าชมแล้ว 245 ครั้ง

การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9/2554 29 กันยายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 29-04-2011   เข้าชมแล้ว 366 ครั้ง

รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสงกรานต์ รายละเอียด

วันที่ 29-04-2011   เข้าชมแล้ว 307 ครั้ง

วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 54 รายละเอียด

วันที่ 29-04-2011   เข้าชมแล้ว 333 ครั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกัน รายละเอียด

วันที่ 29-04-2011   เข้าชมแล้ว 323 ครั้ง

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 28-04-2011   เข้าชมแล้ว 410 ครั้ง

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว รายละเอียด

วันที่ 28-04-2011   เข้าชมแล้ว 278 ครั้ง

ประชุมครู เจ้าหน้าที่ รายละเอียด

วันที่ 28-04-2011   เข้าชมแล้ว 237 ครั้ง

งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 รายละเอียด

วันที่ 28-04-2011   เข้าชมแล้ว 298 ครั้ง

ร่วมงานบุญฉลองเจดีย์สิริมังคลานุสรณ์ ณ วัดป่าเขวาสินรินทร์ วันที่ 26 เมษายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 27-04-2011   เข้าชมแล้ว 353 ครั้ง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอพนมดงรัก ณ ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 27 เมษายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 27-04-2011   เข้าชมแล้ว 317 ครั้ง

ช่วยเหลือผู้ประสบภุยชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอพนมดงรัก ณ ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 25 เมษายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 21-04-2011   เข้าชมแล้ว 315 ครั้ง

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมืองช้างเกมส์ รายละเอียด

วันที่ 21-04-2011   เข้าชมแล้ว 239 ครั้ง

ร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชน(อบต.สัญจร 2553) รายละเอียด

วันที่ 21-04-2011   เข้าชมแล้ว 352 ครั้ง

งานเปิดตัวกิจกรรม "อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน" รายละเอียด

วันที่ 21-04-2011   เข้าชมแล้ว 364 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย รายละเอียด

วันที่ 20-04-2011   เข้าชมแล้ว 328 ครั้ง

การโรงแรมจัดอบรมให้กับโรงเรียนกระเทียมวิทยา รายละเอียด

วันที่ 20-04-2011   เข้าชมแล้ว 283 ครั้ง

การแข่งขันประกอบอาหารท้องถิ่นสุรินทร์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบอาหารท้องถิ่นสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-04-2011   เข้าชมแล้ว 581 ครั้ง

เลี้ยงส่งครูต่างชาติ รายละเอียด

วันที่ 19-04-2011   เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง

วางพวงมาลาบริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี พร้อมด้วยขบวนรถสงกรานต์ ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 21-03-2011   เข้าชมแล้ว 311 ครั้ง

ชมรม To Be Number1 บริจาคโลหิต วิทลยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2011   เข้าชมแล้ว 1457 ครั้ง

รวมภาพนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียด

วันที่ 10-03-2011   เข้าชมแล้ว 895 ครั้ง

ด้วยรัก........จากครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-03-2011   เข้าชมแล้ว 500 ครั้ง

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีกาศึกษา 2553 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 421 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 2 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 459 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 692 ครั้ง

กีฬาสีสัมพันธ์ 53 ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 520 ครั้ง

กีฬาสีสัมพันธ์ 53 รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 387 ครั้ง

งานแห่เทียน รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 311 ครั้ง

นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานที่กัมพูชา รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 300 ครั้ง

วันวิสาขบูชา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 373 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชำปะโต รายละเอียด

วันที่ 28-02-2011   เข้าชมแล้ว 422 ครั้ง

อาชีวะ เพชรน้ำหนึ่ง รายละเอียด

วันที่ 28-02-2011   เข้าชมแล้ว 326 ครั้ง

การติดตาม การดำเนินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 6 รายละเอียด

วันที่ 28-02-2011   เข้าชมแล้ว 429 ครั้ง

รอบบ่าย ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-02-2011   เข้าชมแล้ว 442 ครั้ง

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-02-2011   เข้าชมแล้ว 397 ครั้ง

แฟชั่น ผ้าไหม มหกรรมไหมสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-02-2011   เข้าชมแล้ว 335 ครั้ง

ภาพผลงานแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย รายละเอียด

วันที่ 11-02-2011   เข้าชมแล้ว 1450 ครั้ง

บรรยากาศ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-02-2011   เข้าชมแล้ว 339 ครั้ง

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา) รายละเอียด

วันที่ 10-02-2011   เข้าชมแล้ว 508 ครั้ง

เดินแบบ "แผ่นดินของเรา อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล" รายละเอียด

วันที่ 10-02-2011   เข้าชมแล้ว 304 ครั้ง

"ออกงาน ?" รายละเอียด

วันที่ 09-02-2011   เข้าชมแล้ว 1274 ครั้ง

เค้กปีใหม่ ๒๕๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๒ รายละเอียด

วันที่ 09-02-2011   เข้าชมแล้ว 638 ครั้ง

โครงการลูกเสือเข้าค่ายพักแรม ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๒ รายละเอียด

วันที่ 09-02-2011   เข้าชมแล้ว 642 ครั้ง

เค้กปีใหม่ ๒๕๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๑ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2011   เข้าชมแล้ว 606 ครั้ง

โครงการลูกเสือเข้าค่ายพักแรม ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๑ รายละเอียด

วันที่ 24-01-2011   เข้าชมแล้ว 562 ครั้ง

งานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียด

วันที่ 18-01-2011   เข้าชมแล้ว 417 ครั้ง

ทำบุญตักบาตร วันครู ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2011   เข้าชมแล้ว 520 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ "พอใจตามที่มี ยินดีตามที่ได้ สุขใจจะตามมา" ๑๓ มกราคม ๑๕๕๔ รายละเอียด

วันที่ 15-01-2011   เข้าชมแล้ว 330 ครั้ง

สัมนาทางวิชาการแผนกสารสนเทศ ณ จังหวัดจันทรบุรี ประจำปี 2552 รายละเอียด

วันที่ 14-01-2011   เข้าชมแล้ว 3832 ครั้ง

LOGo Banner ฯลฯ เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2010   เข้าชมแล้ว 333 ครั้ง

การโรงแรมจัดอบรมให้กับโรงเรียนกระเทียมวิทยา 30 ก.พ.2553 รายละเอียด

วันที่ 20-12-2010   เข้าชมแล้ว 338 ครั้ง

สัมมนา เครือข่ายหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2010   เข้าชมแล้ว 412 ครั้ง

๒๐ ก.พ.๒๕๕๓ อบรมการจับจีบผ้า รายละเอียด

วันที่ 19-12-2010   เข้าชมแล้ว 507 ครั้ง

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ภาคใต้ (เกาะลังกาวี)๒๕๕๓ รายละเอียด