สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตอาหารรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ การวางแผน การจัดเตรียมอาหาร สำหรับผู้บริโภควัยต่างๆ การจัดอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรม เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดการธุรกิจอาหาร รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
นักศึกษาสาขาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตอาหาร         ในหลากหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน      ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นนักโภชนาการในโรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงงานผลิตอาหาร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสมัคร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สาขาอาหารและโภชนาการ หรือ สาขาอื่นๆ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพส่วนตัว  ธุรกิจแปรรูปอาหาร จำหน่ายส่วนผสมและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร ตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ


งานเอกชน  ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายวิจัย ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายอาหาร โรงแรมและโรงพยาบาล


รับราชการ  ตำแหน่ง ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ศึกษาต่อ  ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: surinvc_32000@hotmail.com

ผู้เข้าเยี่ยมชม

335198
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
816
179
2250
331062
7367
9835
335198

Your IP: 44.197.108.169
Mon, 28 Nov 2022 15:46:12 +0000

Search