ผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 200 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-10-2017   เข้าชมแล้ว 186 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 26-06-2017   เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-06-2017   เข้าชมแล้ว 177 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ ศาลาดุสิดาลัย และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือแปซิฟิคกรุ๊ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 17-01-2017   เข้าชมแล้ว 219 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รับประกาศนียบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก 100 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-01-2017   เข้าชมแล้ว 246 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับรางวัลดีเด่น ในโครงการธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-12-2016   เข้าชมแล้ว 369 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับ ท่านบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมอำนวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-01-2016   เข้าชมแล้ว 217 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม และรับเกียรติบัตรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในกิจกรรม วันครู 2559 อนาคตกล้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-12-2014   เข้าชมแล้ว 665 ครั้ง

รูปภาพเค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-12-2014   เข้าชมแล้ว 99 ครั้ง

อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อ18พฤศจิกายน2557 รายละเอียด

วันที่ 26-11-2014   เข้าชมแล้ว 128 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 20-11-2014   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ถวายรายงานนำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ วันอังคาร ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 312 ครั้ง

ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 13-11-2014   เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 123 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท.ในอศจ.สุรินทร์รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯอ.กาบเชิงจ.สุรินทร์ เมื่อ 28 ตุลาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 540 ครั้ง

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ สุดยอดส้วมสถานศึกษาอาชีวแห่งปี 2554 ภาค 2 รายละเอียด

วันที่ 31-01-2012   เข้าชมแล้ว 1339 ครั้ง

เค้กอาชีวะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-01-2012   เข้าชมแล้ว 436 ครั้ง

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง

ประเมินสุดยอดส้วม ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 338 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร วิทยากร และนักบริหารศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 รายละเอียด

วันที่ 09-02-2011   เข้าชมแล้ว 2154 ครั้ง

เค้กปีใหม่ ๒๕๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๒ รายละเอียด

วันที่ 09-02-2011   เข้าชมแล้ว 1114 ครั้ง

เค้กปีใหม่ ๒๕๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๑ รายละเอียด

วันที่ 24-01-2011   เข้าชมแล้ว 721 ครั้ง

งานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียด