งานความร่วมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วันที่ 12-06-2019   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณารายชื่อหนังสือเรียนฟรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-06-2019   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้และปฎิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 24-09-2018   เข้าชมแล้ว 240 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร Chongqing Technology and Business Institute จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 140 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานเบเกอรี่ เพื่อการค้าและการบริการสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากร นายอนุรักษ์ คงไพศาล junior pastry sous chef จาก โรงแรมมาริออท มาควีน และโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-09-2018   เข้าชมแล้ว 162 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัทซูกิชิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 120 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแม่กลอง โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 121 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ไทย-กัมพูชา เพื่อพัฒนาทักษะงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสู่สากล โดยได้วิทยากร นายสหัสวรรษ แสงแก้ว จากโรมแรมฮิลตันพัทยา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-08-2018   เข้าชมแล้ว 98 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดอบรมโครงการภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิทยากร นายเดี้ยน อธิคุณวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนาม และ Mrs.Myda Undalok ครูสอนภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-07-2018   เข้าชมแล้ว 138 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ เข้ารับฟังการแนะแนวฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากบริษัท ซีพีออล จำกัด ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-07-2018   เข้าชมแล้ว 129 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีเปิด-ปิดโครงการและลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ในโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธีนางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 02-07-2018   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๑และปวส.๒ เข้ารับฟังการแนะแนววิชาชีพจากบริษัทไทยอัศวเลิศ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-06-2018   เข้าชมแล้ว 211 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสัมนาในหัวข้อ "Young Love ร้กเป็น ปลอดภัย" โดยบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 และดีเจพล่ากุ้ง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-06-2018   เข้าชมแล้ว 165 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา โดยบริษัทเอ็มเค เรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-06-2018   เข้าชมแล้ว 182 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีส่งมอบรูปปั้นช้างแม่-ลูก โดยนายนิด เกษรบัว ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าสว่างและครอบครัว มอบให้แก่วิทยาลัยฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2018   เข้าชมแล้ว 348 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ คุณธีรวุฒิ ธนภัทโรดม คุณนิภาพร ธนภัทโรดม และคณะจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน จังหวัดอุดรธานี ในพิธีส่งมอบห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-06-2018   เข้าชมแล้ว 523 ครั้ง

บริษัท สยามนิสสัน สุรินทร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ บุรีรัมย์ จำกัด โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-06-2018   เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ โดยได้วิทยากร คุณสมพูล ถนอมมงคล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเตล ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-03-2018   เข้าชมแล้ว 201 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในชีวิต" ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน โดยได้นายสุวรา เทพรำพึง ผู้จัดการธนาคารธนชาต เป็นวิทยากร ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2018   เข้าชมแล้ว 175 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ในวันที่ ๑๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2018   เข้าชมแล้ว 389 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ภาษาจีนและภาษาเกาหลี ในวันที่ ๑๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2018   เข้าชมแล้ว 182 ครั้ง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเยี่ยมกิจกรรม Work Shop คัพเค้กทานตะวันและการจำหน่ายคุ้กกี้ทานตะวันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประทานกราบทูล ในวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2018   เข้าชมแล้ว 149 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยได้ คุณลภัสรดา เกษแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 22-01-2018   เข้าชมแล้ว 188 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยและคณะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจเยี่ยมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 180 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมส่งมอบเงินจำนวน ๑๑,๒๐๐ บาท และสิ่งของบริจาคจำนวน ๒๑๔ ถุง มูลค่า ๔๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐ บาท ให้แก่สภากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหล สู่กาชาดสุรินทร์" ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาวิชาชีพ โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซ็น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(Jaica) ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อสังเกตการทำงาน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่พักและความปลอดภัยต่างๆของอาสาสมัครญี่ปุ่น รายละเอียด

วันที่ 15-09-2017   เข้าชมแล้ว 295 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศด้านวิชาชีพสู่ประเทศไทย ๔.๐ "นครชัยบุรินทร์" โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด ปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-08-2017   เข้าชมแล้ว 213 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี(Koica) ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเพื่อสังเกตการทำงาน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนภาษาเกาหลี ที่พักและความปลอดภัยต่างๆของอาสาสมัครเกาหลี รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง

นายเขลางค์ วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประสานงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รายละเอียด

วันที่ 09-08-2017   เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ ธารน้ำใจจากชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2017   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดพิธีเปิด - ปิด โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-07-2017   เข้าชมแล้ว 268 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ และ ปวช.๒ เข้ารับฟังการแนะแนวจากบริษัท เอ็มบีซี แลนด์ จำกัด เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้นล่างอาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 08-06-2017   เข้าชมแล้ว 182 ครั้ง

นางสาวสายสิริ สายยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวแนะนำและยินดีต้อนรับ Miss Guan Qingqing และ Miss Duan Wenqi ครูสอนภาษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-05-2017   เข้าชมแล้ว 195 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมจัดตกแต่งสถานที่ห้องเสวยพระกระยาหาร พร้อมทั้งเตรียมพระกระยาหารรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการผลิตกิ่งพันธ์ไม้พระราชทานโดยชุมชน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-05-2017   เข้าชมแล้ว 166 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-05-2017   เข้าชมแล้ว 215 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมรณรงค์และป้องกันลดอุบัติทางถนน เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณปั๊ม ปตท. (กม.๗) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-03-2017   เข้าชมแล้ว 217 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับบุคลากรวัยแรงงานของประเทศไทยและประเทศอาเซียนในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-03-2017   เข้าชมแล้ว 238 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดพิธีส่งมอบห้องเรียนภาษาเกาหลีโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี(KOICA) ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-03-2017   เข้าชมแล้ว 159 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมสัมนา "เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจความมั่นคงของตนและชาติ" โดยแผนกวิชาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และ 1 DVE ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 03-02-2017   เข้าชมแล้ว 168 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2016   เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

จังหวัดสุรินทร์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) ผลงานไทยประทีป โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี พศ ๒๕๕๙ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ รายละเอียด

วันที่ 30-11-2016   เข้าชมแล้ว 476 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการโครงการฯ ติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2016   เข้าชมแล้ว 141 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำความร่วมมือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-11-2016   เข้าชมแล้ว 191 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู มอบเงินจำนวน 11,395 บาท สมทบกาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางปภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 150 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่ต้อนรับและจัดอาหารเลี้ยงช้างในกิจกรรม “ รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง “ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภัคดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 21-11-2016   เข้าชมแล้ว 143 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยและคณะตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจเยี่ยมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 15-11-2016   เข้าชมแล้ว 154 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ชมนิทรรศการช้าง ฉายสารคดีในการประกาศวันช้างโลกและกิจกรรมจากศิลปินที่เข้าร่วมสนับสนุนธรรมช้าง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-11-2016   เข้าชมแล้ว 167 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียนนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ ไปสาธิตการทำริบบิ้นและโบว์ดำแจกให้กับประชาชนทั่วไป ในงานจิตอาสา พับริบบิ้นสีดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ 3 - 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-11-2016   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นตัวแทนมอบริ้บบิ้นให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุินทร์ ในโครงการปั่น เชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา (สุรินทร์-อุดรมีชัย) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 19-10-2016   เข้าชมแล้ว 128 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการอบรม-รับย้อมผ้าสีดำและจัดทำริ้บบิ้นสีดำไว้อาลัยจำนวน 39,999 ชิ้น โดยส่งมอบให้ประชาชนทั้ง 17 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาทุกคน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-10-2016   เข้าชมแล้ว 147 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดการอบรม การย้อมผ้าสีดำให้แก่ตัวแทนจากสถานศึกษาในอาชีวะจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ อาคารบาติก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 04-10-2016   เข้าชมแล้ว 195 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด(บาร์บีคิว พลาซ่า) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-09-2016   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 17-08-2016   เข้าชมแล้ว 139 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวของบริษัท แมคไทย จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 10-08-2016   เข้าชมแล้ว 126 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ได้นำเอาศิลปะการทำขนมไทยและการจัดตกแต่งแบบไทยมาแสดงใน ความร่วมมือไทย-จีนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-07-2016   เข้าชมแล้ว 133 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดโครงการ "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center" ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 165 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้การลงทะเบียน Promt pay ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-07-2016   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-07-2016   เข้าชมแล้ว 184 ครั้ง

คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2016   เข้าชมแล้ว 129 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันชิวิต โดย ผู้เชี่่ยวชาญจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 197 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FiX IT Center ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 รายละเอียด

วันที่ 26-05-2016   เข้าชมแล้ว 208 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ อาคารโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 09-03-2016   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

ภาพบรรยากาศการออกสำรวจกล่องทีวีดิจิตอลของครู-เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 26-02-2016   เข้าชมแล้ว 298 ครั้ง

โรงเรียนอัฒฑกรณ์บริรักษ์ ,มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส2 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และบริษัท เจ วาย ที แนะแนวการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-02-2016   เข้าชมแล้ว 158 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่พระราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายซุนเซน ชเลน นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ,นายซุนเฮง ชเลน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านกำปงเฌอเตียล อำเภอปราสาทซอมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 173 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เสนอโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาสู่กิจกรรมสาธารณะ “กรุงเทพประกันภัย..........ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ.....อาชีวศึกษาสุรินทร์ ต่อ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 สถานศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิให้ดำเนินโครงการในกิจกรรมปลูกป่าสาธารณะ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ เขาสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 01-12-2015   เข้าชมแล้ว 220 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมคนสุรินทร์กินเส้น ครั้งที่ 3 โดยใด้นำนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดทำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคุณครู ธัชกร พรมโสภา และครูธงชัย สารากูล เป็นผู้จัดทำและควบคุมนักศึกษา และให้แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน นำนักศึกษา จำนวน 20 คนร่วมต้อนรับในงานครั้งนี้ โดยมีคุณครูวนิดา คงชูดี เป็นผู้ควบคุม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-11-2015   เข้าชมแล้ว 665 ครั้ง

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสันมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาววิภาดา ชนะชัย นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2/1 นางสาวปริณดา บุญสอน นักศึกษาบัญชี 3/2 และนางสาวยุพา วาหะมงคล นักศึกษาแผนกการจัดการสำนักงาน 5/1 MEP ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน รายละเอียด

วันที่ 23-11-2015   เข้าชมแล้ว 381 ครั้ง

ครูบุหงา โสวภาคและบุคคลากรเดินทางเพื่อไปส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่นในโครงการฝึกงานกับ บริษัท ไทยอัศวเลิศ ATP ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

วันที่ 13-11-2015   เข้าชมแล้ว 124 ครั้ง

โรงเรียนสอนภาษาเซน คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 , ปวส 2 และประชุมผู้ปกครองเพื่อไป ทำงา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 14-09-2015   เข้าชมแล้ว 127 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 รายละเอียด

วันที่    เข้าชมแล้ว 240 ครั้ง

บริษัท แมคไทย จำกัด และบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับ ชั้น ปวช 2 แผนกวิชา การบัญชี การเลขานุการ การตลาด อาหารและโภชนาการ การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา รายละเอียด

วันที่ 06-11-2014   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครูต่างชาติและนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานภายในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด

วันที่ 03-11-2014   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

ผู้บริหาร/ครู/อวท. ตอนรับครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียตามโครงการความร่วมมือ รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 122 ครั้ง

การบรรยายพิเศษจาก คุณกฤษณพันธ์ พรหมกันธา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 103 ครั้ง

โครงการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียด

วันที่ 01-08-2014   เข้าชมแล้ว 98 ครั้ง

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยซีนาน Southwest University ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขตปกครองพิเศษเมืองฉงฉิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด

วันที่ 11-06-2014   เข้าชมแล้ว 109 ครั้ง

โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รายละเอียด

วันที่ 30-04-2014   เข้าชมแล้ว 115 ครั้ง

พิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีปิด โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 29 มีนาคม 2557 รายละเอียด

วันที่ 03-10-2013   เข้าชมแล้ว 382 ครั้ง

ภาพกิจกรรม Fix It Center ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2556 รายละเอียด

วันที่ 11-06-2013   เข้าชมแล้ว 603 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนา 2556 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการชไมพร ตุ้มพงษ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้มีโอกาศต้อนรับ คุณศรีวิไล ศรีหรั่งไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน และคุณสุกัญญา ยงเพชร พนักงานปฎิบัติการ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ให้ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 340 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2555 วันที่ 29 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

วันที่ 23-11-2012   เข้าชมแล้ว 515 ครั้ง

หลักสูตร การจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 522 ครั้ง

หลักสูตร การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 517 ครั้ง

หลักสูตร การทำขนมอบ (เบเกอรี่) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 11-10-2012   เข้าชมแล้ว 493 ครั้ง

หลักสูตร การต่อเล็บและการเพ้นท์เล็บ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด

วันที่ 20-08-2012   เข้าชมแล้ว 383 ครั้ง

การตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้า Brother รายละเอียด

วันที่ 18-07-2012   เข้าชมแล้ว 523 ครั้ง

เปิด โครงการขยายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix In Center) ปี 2555 at เทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 05-07-2012   เข้าชมแล้ว 549 ครั้ง

Sufficiency Economy Philosophy of King Bhumibol Adulyadej in Paris 2. รายละเอียด

วันที่ 27-06-2012   เข้าชมแล้ว 385 ครั้ง

2nd Batch of Schools Partnership Program Between Vocational School in Indonesia and Thailand. รายละเอียด

วันที่ 27-06-2012   เข้าชมแล้ว 544 ครั้ง

ท่านผู้อำนวยการ ทำความร่วมมือกับมหาวิทยลัยครุศาสตร์ยูนนาน คุณหมิง ประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งครู - นักศึกษา รายละเอียด

วันที่ 27-06-2012   เข้าชมแล้ว 452 ครั้ง

Sufficiency Economy Philosophy of King Bhumibol Adulyadej in Paris. รายละเอียด

วันที่ 28-05-2012   เข้าชมแล้ว 474 ครั้ง

โครงการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ไปฝึกทักษะการปฏิบัติงานในประเทศบรูไน รายละเอียด

วันที่ 25-05-2012   เข้าชมแล้ว 382 ครั้ง

คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 384 ครั้ง

Lesson Plan Writing Workshop for the foreign theachers รายละเอียด

วันที่ 21-05-2012   เข้าชมแล้ว 349 ครั้ง

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 696 ครั้ง

โครงการค่ายอาสาอาชีวะสุรินทร์บริการ รายละเอียด

วันที่ 05-01-2012   เข้าชมแล้ว 325 ครั้ง

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 319 ครั้ง

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

วันที่ 01-12-2011   เข้าชมแล้ว 344 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2554 ณ เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 25-11-2011   เข้าชมแล้ว 490 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fixit center 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-04-2011   เข้าชมแล้ว 429 ครั้ง

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554 รายละเอียด

วันที่ 27-04-2011   เข้าชมแล้ว 455 ครั้ง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอพนมดงรัก ณ ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 27 เมษายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 27-04-2011   เข้าชมแล้ว 426 ครั้ง

ช่วยเหลือผู้ประสบภุยชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอพนมดงรัก ณ ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 25 เมษายน 2554 รายละเอียด

วันที่ 21-04-2011   เข้าชมแล้ว 333 ครั้ง

ร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชน(อบต.สัญจร 2553) รายละเอียด

วันที่ 02-03-2011   เข้าชมแล้ว 402 ครั้ง

นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานที่กัมพูชา รายละเอียด

วันที่ 20-12-2010   เข้าชมแล้ว 437 ครั้ง

การโรงแรมจัดอบรมให้กับโรงเรียนกระเทียมวิทยา 30 ก.พ.2553 รายละเอียด

วันที่ 20-12-2010   เข้าชมแล้ว 445 ครั้ง

สัมมนา เครือข่ายหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ รายละเอียด