Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  249  ] คน
= ดูภาพ  โต๊ะช้าง      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  226  ] คน
= ดูภาพ  โต๊ะช้าง "ด้านช้างสามเศียร"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  401  ] คน
= ดูภาพ  โต๊ะช้าง "มาดูทางด้านงานฝีมือ งานใบตอง งานแกะสลัก"      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  235  ] คน
= ดูภาพ  กว่าจะมาเป็นโต๊ะช้าง      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  454  ] คน
= ดูภาพ  มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 รวมภาพบรรยากาศสาวงามเมืองช้าง      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  308  ] คน
= ดูภาพ  มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 รวมภาพบรรยากาศบริเวณซุ้มกาชาด      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  353  ] คน
= ดูภาพ  มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 บริเวณซุ้มวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  184  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการสอนให้นักเรียนนักศึกษาสวมผ้าไทย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  216  ] คน
= ดูภาพ  โครงการพิธีประชุมกองลูกเสือ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  185  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินองค์การองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  259  ] คน
= ดูภาพ  กิจกรมเด็กดี V-Star     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  162  ] คน
= ดูภาพ  สอศ.ช่วยเหลือผู้ประสบถัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  166  ] คน
= ดูภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม จังหวัดสระบุรี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  180  ] คน
= ดูภาพ  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  190  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินสุดยอดส้วม ประจำปี 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  177  ] คน
= ดูภาพ  โครงการครูที่ปรึกษารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  147  ] คน
= ดูภาพ  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  153  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  255  ] คน
= ดูภาพ  ปฐมนิเทศนักศึอษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 54     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  209  ] คน
= ดูภาพ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------