Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  305  ] คน
= ดูภาพ  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  588  ] คน
= ดูภาพ  อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ภาค 2     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  243  ] คน
= ดูภาพ  อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  372  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  460  ] คน
= ดูภาพ  แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  402  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาโตวต้ารายงานตัว     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  343  ] คน
= ดูภาพ  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  382  ] คน
= ดูภาพ  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  270  ] คน
= ดูภาพ  บริการทางวิชาการและวิชาชีพ "นวดสปาเพื่อสุขภาพ"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  234  ] คน
= ดูภาพ  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  368  ] คน
= ดูภาพ  เดิน วิ่ง การกุศลครั้งที่ 1     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  312  ] คน
= ดูภาพ  งานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสิรินธร     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  266  ] คน
= ดูภาพ  เข้าค่ายอบรมธรรมะ เฉลิมพระเกียรติ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  247  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  353  ] คน
= ดูภาพ  ๘๔ พรรษา คุณ ธ รักษา มหาราชัน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  251  ] คน
= ดูภาพ  กิจกรรมสุรินทร์ สร้างสุข การยอวาที     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  290  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  197  ] คน
= ดูภาพ  พิธีเสกน้ำพุทธมนต์ วัดบูรพาราม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  229  ] คน
= ดูภาพ  วันวชิราวุธ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  343  ] คน
= ดูภาพ  ถึงเวลา โต๊ะช้าง ออกสู่สายตาประชาชน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------