Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  446  ] คน
= ดูภาพ  ทูลกระหม่อมหญิงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  673  ] คน
= ดูภาพ  กีฬาสีสัมพันธ์ 53 ภาค 2     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  507  ] คน
= ดูภาพ  กีฬาสีสัมพันธ์ 53     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  373  ] คน
= ดูภาพ  งานแห่เทียน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  296  ] คน
= ดูภาพ  นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานที่กัมพูชา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  286  ] คน
= ดูภาพ  วันวิสาขบูชา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  361  ] คน
= ดูภาพ  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชำปะโต     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  409  ] คน
= ดูภาพ  อาชีวะ เพชรน้ำหนึ่ง     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  312  ] คน
= ดูภาพ  การติดตาม การดำเนินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 6     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  416  ] คน
= ดูภาพ  รอบบ่าย ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  428  ] คน
= ดูภาพ  ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  384  ] คน
= ดูภาพ  แฟชั่น ผ้าไหม มหกรรมไหมสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  317  ] คน
= ดูภาพ  ภาพผลงานแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  1323  ] คน
= ดูภาพ  บรรยากาศ อาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  326  ] คน
= ดูภาพ  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  497  ] คน
= ดูภาพ  เดินแบบ "แผ่นดินของเรา อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  289  ] คน
= ดูภาพ  "ออกงาน ?"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  1122  ] คน
= ดูภาพ  เค้กปีใหม่ ๒๕๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๒      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  624  ] คน
= ดูภาพ  โครงการลูกเสือเข้าค่ายพักแรม ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๒     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  617  ] คน
= ดูภาพ  เค้กปีใหม่ ๒๕๕๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภาค ๑     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------