Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  325  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินโครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  288  ] คน
= ดูภาพ  รายงานตัวนกศึกษาโควต้า     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  316  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาการโรงแรมเข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมเพชรเกษม      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  218  ] คน
= ดูภาพ  EIS Program. @Anuburn Surin School     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  267  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาชมรม To Be Number One ร่วมงาน "พลังคนพิการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  472  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  379  ] คน
= ดูภาพ  วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศรวมหาราช     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  547  ] คน
= ดูภาพ  เทิดไท้องค์ราชันย์ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล" ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  339  ] คน
= ดูภาพ  งานวันครูจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  414  ] คน
= ดูภาพ  แทนคำขอบคุณ รับโชค มีชัย ตลอดปี คลอดไป      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  1097  ] คน
= ดูภาพ  เค้กอาชีวะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  311  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  305  ] คน
= ดูภาพ  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  588  ] คน
= ดูภาพ  อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ภาค 2     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  243  ] คน
= ดูภาพ  อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  372  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  460  ] คน
= ดูภาพ  แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  402  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาโตวต้ารายงานตัว     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  343  ] คน
= ดูภาพ  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  382  ] คน
= ดูภาพ  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------