Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  368  ] คน
= ดูภาพ  ปัจฉิมนิเทศ 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  336  ] คน
= ดูภาพ  Valentine s Day     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  348  ] คน
= ดูภาพ  1 ใจ 1 ธรรมะ โครงการ To Be Number One     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  396  ] คน
= ดูภาพ  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 Part2      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  740  ] คน
= ดูภาพ  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 Part1     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  630  ] คน
= ดูภาพ  สอบ V-Net. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  294  ] คน
= ดูภาพ  ท่านผู้อำนวยการร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  325  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินโครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจำปีการศึกษา 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  288  ] คน
= ดูภาพ  รายงานตัวนกศึกษาโควต้า     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  316  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาการโรงแรมเข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมเพชรเกษม      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  218  ] คน
= ดูภาพ  EIS Program. @Anuburn Surin School     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  267  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาชมรม To Be Number One ร่วมงาน "พลังคนพิการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  472  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  379  ] คน
= ดูภาพ  วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศรวมหาราช     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  547  ] คน
= ดูภาพ  เทิดไท้องค์ราชันย์ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล" ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  339  ] คน
= ดูภาพ  งานวันครูจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  414  ] คน
= ดูภาพ  แทนคำขอบคุณ รับโชค มีชัย ตลอดปี คลอดไป      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  1097  ] คน
= ดูภาพ  เค้กอาชีวะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  311  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  305  ] คน
= ดูภาพ  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------