Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  284  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมภาคี 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  286  ] คน
= ดูภาพ  เอื้อนอวยพร สืบวิถี ศรีสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  285  ] คน
= ดูภาพ  วางพวงมาลา ณ บริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  192  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  208  ] คน
= ดูภาพ  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2554      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  232  ] คน
= ดูภาพ  โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2554 ณ เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  567  ] คน
= ดูภาพ  งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  376  ] คน
= ดูภาพ  การเตรียมงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  386  ] คน
= ดูภาพ  ศูนย์ซ่อมสร้าง Fixit center 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  384  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  232  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 9/2554 29 กันยายน 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  353  ] คน
= ดูภาพ  รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสงกรานต์      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  292  ] คน
= ดูภาพ  วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 54     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  320  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกัน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  306  ] คน
= ดูภาพ  โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  397  ] คน
= ดูภาพ  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  267  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมครู เจ้าหน้าที่      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  225  ] คน
= ดูภาพ  งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  283  ] คน
= ดูภาพ  ร่วมงานบุญฉลองเจดีย์สิริมังคลานุสรณ์ ณ วัดป่าเขวาสินรินทร์ วันที่ 26 เมษายน 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  340  ] คน
= ดูภาพ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอพนมดงรัก ณ ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 27 เมษายน 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------