Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  416  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยกานิวัติ ตังวัฒนา เข้ารัลโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนามกับคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ. สนามศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จำนวน 10 คน และครู ผู้ครู 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ยินดีต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินฯ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมครูที่ปรึกษาและประธานชมรม โดย คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และครูที่ปรึกษาองค์การฯวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา15.00-17.00น. ที่ห้อง ทูบีนัมเบอวัน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2558 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลชมเชย สายอาชีวศึกษา ธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมประเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  งานเฉลิมพระเกียรติพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  Thank you party สวัสดีปีใหม่ 2558 คินความสุขสู่ชาวอาชีวศึกษาสุรินทร์ ด้วยคำว่า ขอบคุณ ขอบคุณ 9 มกราคม 2558 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์วันครู" อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครู ร่วมกิจกรรม "วันครู พ.ศ. 2558" 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมอวยพรปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกปฏิบัติงานโครงการเค้กเทศการปีใหม่ 22ธ.ค.-1มค.2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------