Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  290  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร-เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 2-4 เมษายน 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  สืบวิถี ศรีสงกรานต์ ๕๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม หอประชุมจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  “พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ” 31 มีนาคม 2557      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  “พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ” 30 มีนาคม 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ภาพกิจกรรม “พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ” ล่าสุด     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ยินดีต้อนรับโครงการค่าย "พิมพ์ดีดไทย ไม่ยากอย่างที่คิด ผูกมิตรสัมพันธ์ด้วยความร่วมมือ"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  133  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง " ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  289  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  245  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง"การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  173  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อกลุ่มสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  39  ] คน
= ดูภาพ  คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ ๐๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-Net ระดับ ปวช.๓ และปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  44  ] คน
= ดูภาพ  คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ ๐๐๕/๒๕๕๗ "เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและสมาชิกดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  68  ] คน
= ดูภาพ  กำหนดการอบรมพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1และปวส.1ประจำปีการศึกษา 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  54  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง"ขออนุญาตติวสอบ V-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๖"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  172  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  90  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยมาตรฐานการวิชาชีพฯ ด้วยความยินดียิ่ง     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  136  ] คน
= ดูภาพ  คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๕ (วอศ.เกมส์)"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------