Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  401  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  Thank you party สวัสดีปีใหม่ 2558 คินความสุขสู่ชาวอาชีวศึกษาสุรินทร์ ด้วยคำว่า ขอบคุณ ขอบคุณ 9 มกราคม 2558 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์วันครู" อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 16 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครู ร่วมกิจกรรม "วันครู พ.ศ. 2558" 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมอวยพรปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกปฏิบัติงานโครงการเค้กเทศการปีใหม่ 22ธ.ค.-1มค.2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  รูปภาพเค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่24ประจำปีการศึกษา2557 ระหว่าง 8-12ธันวาคม2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อ18พฤศจิกายน2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ในวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว ในงาน "เทิดไท้พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ" Gift Festival 2015 จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สำนีกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมงานลูกเสือจังหวัด "วันมหาธีรราช'"เมื่อวันที่25พย.2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ดำเนินงานการประชุมทางวิชาการฯระดับ อาชีวศึกษาสุรินทร์ 20พย.2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นายนิวัติ ตังวัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ถวายรายงานนำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ วันอังคาร ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้บริหารและนักเรียนนักศึกษาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช 17พย. 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  อวท.หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำโดยผู้อำนวยการ. นิวัติ ตั้งวัฒนา ออกรายการ 5เช้าข่าวใหญ่. สถานีโทรทัศน์ช่อง5 เมื่อ17 พ.ย 57 เวลา 8.30น.     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมินที่วิทยาลัยการชีพศีขรภูมิ ลการประเมิน ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ " เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ "     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin” ภาค 2      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ขบวนรถอาหารช้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ "คชาธารคู่พระบารมี คู่ปฐพีเมืองสุรินทร์ The Elephant of the King, The Elephant of Surin”     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  กระแสการตอบรับที่ภาคภูมิใจ "อาชีวศึกษาสุรินทร์ ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษานุ่งผ้าไหมอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยในสุรินทร์ "     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------