Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  429  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมใน เสริมสร้างปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม ตลาดอาชีวะ R-cheewa Market ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คุณพิศาล มุกดาอนันต์ กรรมการผู้จัดการร้านรวมวิทยา กรรมการวิทยาลัยฯ มอบเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบพิธีเททองหล่อพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะกรรมการโรงเรียนฯเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสินทร์วิทยา ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรคู่ขนานฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดอบรม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต E - Learning สู่ Asean ระหว่างวันที่ 7,14,21 และวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู ดูงานศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันอังคารที่ 7 กค. 58 ค่ะ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่รัฐสภา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยและการประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดบูรพาราม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นายฐิติพงศ์ ขันทอง นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส 1) ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง ประเภทเยาวชน สาขาการจัดดอกไม้ (Floristry) ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (ระดับภาค) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลคะแนนรวมอยู่ในรับดับสูงสุด (ระดับ ๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรับขวัญ" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีบูชาสักการะองค์พระพุทธรูป พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และการมอบเกียรติบุคลากรของสถานศึกษา(พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ) และพิธีไหว้ครู "พรหมแห่งศิษย์ ร้อยจิตรรับขวัญ" ภาคบ่าย กิจกรรมนันทนาการ "วงดนตรีอิสระ"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา เข้ารับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ฯ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนามกับคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ. สนามศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จำนวน 10 คน และครูผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ยินดีต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินฯ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมครูที่ปรึกษาและประธานชมรม โดย คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และครูที่ปรึกษาองค์การฯวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา15.00-17.00น. ที่ห้อง ทูบีนัมเบอวัน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2558 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รางวัลชมเชย สายอาชีวศึกษา ธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------