• No posts to display.
 • No posts to display.

32072667 2385495338134605 2222643264987594752 n

 นายนิวัติ  ตังวัฒนา
 ผู้อำนวยการ
 1. ข่าวด่วนวอศ.สุรินทร์
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
 4. ศิษย์เก่าดีเด่น
 5. ข่าวนักเรียน-นักศึกษา

<<< ยังไม่มีข่าวล่าสุด.........>>>

 1. ภาพกิจกรรม
 2. วีดีโอชาวอาชีวสุรินทร์
 3. ตารางเวรยาม
 4. เผยแพร่งานบุคลากร

ตารางเวรยามประจำเดือน กรกฎาคม 2561

36268108 1933049046715127 4230837090604023808 n

36285917 1933049130048452 1553888797979049984 n 

36301685 1933049250048440 1652853219665117184 n

 36368111 1933049310048434 3491344301776961536 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 kaneeda

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1
รหัสวิชา 3201- 2005 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาการบัญชี

 rat

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาดินปั้นจากโฟมจัด
ดอกไม้ที่เหลือใช้(โอเอซิส)เพื่อประดิษฐ์ประติมากรรมภาพนูนต่ำ 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาแป้งเครปกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วย

 Ateam

สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

 kaneeda

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
รหัสวิชา 2200 – 1002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการบัญชี

 kaneeda

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
รหัสวิชา 2201-2004

 kaneeda

บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
รหัสวิชา 2201-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 3

 kaneeda

แฟ้มสะสมงานบุคคล

 kaneeda

เผยแพร่ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
รหัสวิชา 3216-2102

 1. ข่าวการศึกษา

แผนที่

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 12

เมื่อวานนี้ 1

ทั้งสัปดาห์ 12

ทั้งเดือน 858

การเข้าชมทั้งหมด 58288