เว็ปไชต์ วอศ.สุรินทร์        เว็ปไชต์ วอศ.สุรินทร์ (เก่า)
 
 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเต้าหู้นมสดเสริมใยอาหารจากเปลือกกล้วยน้ำว้า (ระดับ ปวส.)
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาการองไทยจากแป้งต่างชนิดกัน (ปวช.)
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมแกะสลักจากต้นโสน